Regulamin Opinii

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opinii określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego https://kursy.marcinmanka.com/ , prowadzonego przez M2Communicate Marcin Mańka z siedzibą pod adresem: ul. Artylerzystów 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik decyduje się przekazać swoją opinię na temat produktu/ów do serwisu https://kursy.marcinmanka.com/, wyraża on jednocześnie akceptację oraz zgodę na przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Stanowisko Użytkownika wyraża się poprzez wypowiedź zamieszczoną przez niego w ramach platformy https://kursy.marcinmanka.com/, dalej określanej jako Serwis. Wypowiedź ta jest ściśle powiązana z subiektywnym punktem widzenia Użytkownika odnoszącym się do treści wypowiedzi.

§ 2 Zasady publikowania opinii/recenzji

 1. Aby wpis mógł być opublikowany na Stronie, powinien być spisany w języku polskim, przestrzegając właściwych norm poprawności językowej.
 2. Treści umieszczane w opiniach stanowią subiektywne osądy Użytkowników, a M2Communicate Marcin Mańka nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość.
 3. W celu opublikowania recenzji, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych informacji, takich jak adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Strony) oraz dowolny nik identyfikujący Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim). Wymienione dane mogą być użyte do weryfikacji autentyczności treści.
 4. Pseudonim (nick) wybrany przez autora Opinii nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów. Jeżeli M2Communicate Marcin Mańka uzna, że użyty przez autora Opinii Pseudonim jest niestosowny przysługuje mu prawo żądania dokonania zmiany nicku lub odmowy publikacji Opinii.
 5. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez zespół ds. e-commerce (zgodnie z §2, pkt 7). M2Commuinicate Marcin Mańka zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.
 6. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 7. M2Communicate Marcin Mańka nie wprowadza zmian w Opiniach/Wypowiedziach umieszczanych przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia), szczególnie gdy:
  o zawierają dane osobowe, informacje adresowe lub adresy e-mail, numery GG, Skype itp.,
  o naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  o są repliką Opinii w całości lub części pochodzącą od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu lub zawierają fragmenty z różnych źródeł, ani też nie mogą być identyczną kopią własnej Opinii;
  o wyłącznie opisują opiniowany produkt,
  o nie zawierają polskich znaków,
  o nie są napisane zgodnie z zasadami polskiej ortografii i gramatyki,
  o są całkowicie napisane wielkimi literami (wersalikami),
  o nie odnoszą się całkowicie lub częściowo do opiniowanego produktu,
  o nie posiadają wartości merytorycznej,
  o stanowią rodzaj spamu,
  o łamią obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, nawołują do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym itp., oraz zawierają treści o charakterze faszystowskim, pornograficznym lub uznane powszechnie za wulgarne, propagują przemoc, obrażają uczucia religijne lub naruszają dobre obyczaje,
  o zawierają treści reklamowe lub inne o charakterze komercyjnym,
  o zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów spoza https://kursy.marcinmanka.com/, szczególnie konkurencyjnych witryn internetowych, sklepów online i platform porównawczych cen.
 8. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 9. Ocena produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów.

§ 3 Prawa autorskie

 1. Użytkownik przyznaje M2Communicate Marcin Mańka nieograniczoną w czasie licencję na bezpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybuowanie wszelkich informacji umieszczonych przez niego w Serwisie, w tym przede wszystkim Opinii i Wypowiedzi.
 2. W ramach przyznanej licencji M2Communicate Marcin Mańka uzyskuje prawo do: publicznego rozpowszechniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł uzyskać do niej dostęp w dowolnym miejscu i czasie (przez Internet), publicznego wyświetlania i powtórnego publikowania, zapisywania i wielokrotnego powielania Opinii poprzez tworzenie egzemplarzy Opinii za pomocą różnych technik, w tym technik drukarskich, reprograficznych, magnetycznych oraz cyfrowych.
 3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na używanie Opinii w dowolnych fragmentach, przekazywanie sublicencji osobom trzecim na korzystanie z utworu lub jego fragmentów, oraz wykorzystywanie utworu lub jego dowolnych fragmentów w celach promocji i reklamy M2Communicate Marcin Mańka. Równocześnie autor, udzielając licencji, zapewnia M2Communicate Marcin Mańka, że Opinia/Wypowiedź jest jego autorstwa i pochodzi z intelektualnego wkładu Użytkownika, nie łamie praw autorskich osób trzecich. Jeśli przedstawione oświadczenia okażą się niewłaściwe, Użytkownik ponosi odpowiedzialność przed trzecimi stronami za naruszenie ich praw.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. M2Communicate Marcin Mańka zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z użytkownikiem, który zamieścił opinię, przy użyciu podanego adresu e-mail.
 2. M2Communicate Marcin Mańka ma prawo do dokonania modyfikacji w Regulaminie. Regulamin nabiera mocy z dniem opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku 2017

Kursy online