Testy psychologiczne


  • Wszystkie testy przeprowadzam w formie stacjonarnej lub live online.
  • Wszystkie wykorzystywane testy to profesjonalne, bardzo wysokiej jakości narzędzia psychometryczne dostarczane np. przez Psychological Test Laboratory Polish Psychological Association.
  • Do wykorzystywania większości   tych testów uprawnieni są jedynie psychologowie. 

Czym są testy psychologiczne

Testy psychologiczne to narzędzia badawcze, które stosowane przez profesjonalne i uprawnione osoby pomagają zbadać interesujące nas cechy psychologiczne. Służą one do badania zarówno zaburzeń jak i zdolności. Wykorzystywane są na wielu polach w życiu prywatnym i zawodowym. Szczególne znaczenie mają w terapii, rozwoju osobistym oraz jako narzędzie określania stanu faktycznego i definiowania potrzeb rozwojowych w organizacji, czy też narzędzia rekrutacyjne.
Testy psychologiczne, które są używane przez profesjonalistów, muszą charakteryzować się kilkoma cechami: są obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane. 

Co mogę zbadać?

Wykorzystując dostępne profesjonalne narzędzia jestem w stanie wykonać kompleksową ocenę stanu psychicznego lub zbadać wybrane funkcje.
W zależności od rodzaju testu mogą one badać inteligencję, inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne czyli to jak radzimy sobie w komunikacji z innymi, mogą badać kreatywność, osobowość, pomagają określić nasze wartości, pomagają zbadać mechanizmy i relacje rodzinne, pomagają zbadać poziom stresu, sposoby radzenia sobie z nim i jego wpływ, pomagają zbadać nasze zainteresowania, zdolności specjalne np. łatwość uczenia się nowych języków, oraz zdolności poznawcze i bardzo wiele aspektów związanych z naszych zdrowiem psychicznym i fizycznym.  Testy są niezwykle przydatne zarówno w odniesieniu do pracy z osobami prywatnymi jak i firmami, ponieważ dają szereg informacji na temat pracowników i ich predyspozycji, dają lepszą możliwość wykorzystania potencjału pracowników, pozwalają na określenie obszarów wymagających zmiany bądź rozwoju, pozwalają odkryć potencjał i talenty pracowników, badać klimat panujący w firmie, a dzięki temu zdecydowanie lepiej i bardziej świadomie zarządzać zasobami ludzkimi. 

testy

Kursy online