Testy badające kreatywność

TPE Test Płynności Ekspresyjnej

test ok 8 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada zdolności twórcze na materiale werbalnym,
 • bardzo dobre uzupełnienie testu TCT-DP, który pozwala na ocenę zdolności twórczych na materiale figuralnym,
 • bardzo pomocny w ocenie  sprawności językowej,
 • przydatny w diagnozowaniu kreatywności,
 • przydatny jako narzędzie pomocnicze w ocenie sprawności funkcji wykonawczych ,
 • bardzo przydatny jako narzędzie rekrutowania osób do prac wymagających elokwencji,
 • pomocny w diagnozowaniu osób z zaburzeniami neurologicznymi. 

 

Dla kogo: uczniowie (15-20 lat), osoby dorosłe (20-79 lat)

Zasady: badania grupowe lub indywidualne; czas ograniczony – 4 minuty na każde z dwu zadań

Autorzy: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia

test ok 30 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bardzo przydatny w ramach pracy na treningach twórczości,
 • bardzo pomocny w prognozowaniu sukcesów w działaniach wymagających twórczego funkcjonowania,
 • bardzo przydatny jako narzędzie do selekcji  przy naborze kandydatów do szkół czy zawodów,
 • przydatny w diagnozie intelektu. 

 

Dla kogo: Dzieci (od 5. roku życia), młodzież, dorośli.

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania jedną wersją 15 minut

Autorzy: K. K. Urban, H. G. Jellen

KANH - Kwestionariusz twórczego zachowania

test brak ograniczeń + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 •  bada uzdolnienia twórcze, pojmowane jako właściwości osobowościowe człowieka,
 • bada konformizm definiowany przez takie cechy, jak: zależność, pasywność, sztywność adaptacyjna, stereotypowość, uległość, słabość, lękliwość, podległość, podporządkowanie się, niesamodzielność, niezorganizowanie wewnętrzne, nadmierna zahamowalność, defensywność, niska odporność i wytrwałość, nieodpowiedzialność, brak krytycyzmu, nietolerancja, niskie poczucie wartości ,”ja”.
 • bada nonkonformizm definiowany przez cechy takie jak: niezależność, aktywność, witalizm, elastyczność adaptacyjna, oryginalność, konsekwencja, odwaga, dominatywność, samodzielność, samoorganizacja, spontaniczność, ekspresywność, otwartość, odporność, wytrwałość, odpowiedzialność, samokrytycyzm, tolerancyjność, wysokie poczucie wartości „ja”,
 • bada zachowanie algorytmiczne  określane przez nastawienie kopiujące i reprodukcyjne, czyli spostrzegawczość kierowaną, pamięć mechaniczną, wyobraźnię odtwórczą, myślenie konwergencyjne, uczenie się reproduktywne i ukierunkowane poprzestające na zrozumieniu i analizie logicznej, sztywność intelektualną, bierność poznawczą, niski poziom refleksyjności, skłonność do wdrukowywania się, niską sprawność w przetwarzaniu i konstruowaniu, brak pomysłowości technicznej i artystycznej,
 • przez takie cechy, jak: samodzielność obserwacji, pamięć logiczna, wyobraźnia wytwórcza, myślenie.

 

Dla kogo: Od 12 r.ż., dorośli

Zasady: Badania indywidualne i grupowe; bez ograniczenia czasu

Autorzy: Stanisław Popek

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022

Kursy online