Testy badające osobowość

WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi

test ok 15 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada nasilenie każdego z czterech stylów kierowania: wodzireja, ekonoma, rewolucjonisty i kapitana,
 • pomaga ocenić czy występuje styl dominujący,
 • pomaga w badaniu osób kierujących zespołami,
 • pomaga w wyznaczaniu pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej,
 • bardzo przydatny w procesach rekrutacyjnych, selekcyjnych i rozwojowych w organizacji,
 • pomaga ocenić jaką kulturę organizacyjną będzie rozwijać dana osoba, jeśli zostanie przyjęta na dane stanowisko kierownicze,
 • pomaga ocenić predyspozycje osobowościowe i  przekonania na temat skutecznego kierowania organizacją, danego kandydata, co z kolei będzie wpływało na to jak kształtuje środowisko w swoim zespole i organizacji. 

 

Dla kogo: Osoby dorosłe, aktywne zawodowo, z co najmniej średnim wykształceniem

Zasady: Badanie indywidualne i grupowe, bez ograniczenia czasu, przeciętnie od 10 do 15 minut

Autorzy: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

UMACL - Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL

test ok 15 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomocny w diagnozie osób zaburzeniami nastroju,
 • pomocny do oceny zmienności nastroju (wielokrotny pomiar)
 • badanie obejmujące trzy wymiary rdzennego afektu: pobudzenie napięciowe, pobudzenie energetyczne, tonus hedonistyczny.

   

  Dla kogo: Młodzież, dorośli

  Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; czas nieograniczony, przeciętnie ok. 15 minut

  Autorzy: G. Mathews, A.G. Chamberlain, D.M. Jones

TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań

test ok 45 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w zdobyciu informacji na temat  osobowości badanego,
 • pomaga w określeniu umiejętności przystosowania u badanego,
 • pomaga w wykryciu ewentualnych zaburzeniach,
 • pomaga w opisie zainteresowań badanego,
 • bardzo przydatny np. przed wyborem studiów, ścieżki zawodowej,
 • przydatny w poradnictwie zawodowym,
 • ocena następuję w oparciu o następujące skale: samokrytyka-brak samokrytyki, nastawienie społeczne-nastawienie aspołeczne, ekstrawersja-introwersja, nieneurotyczny-neurotyczny, niemaniakalny-maniakalny, niedepresyjny-depresyjny, nieschizoidalny-schizoidalny, niepar, anoidalny-paranoidalny, wegetatywnie stabilny-wegetatywnie labilny.

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 45 minut

Autorzy: Erich Mittnecker, Walter Toman

TO - Test Osobowości

test ok 30 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w zdobyciu informacji na temat  osobowości badanego,
 • pomaga w określeniu umiejętności przystosowania u badanego,
 • pomaga w wykryciu ewentualnych zaburzeniach,
 • ocena następuję w oparciu o następujące skale: samokrytyka-brak samokrytyki, nastawienie społeczne-nastawienie aspołeczne, ekstrawersja-introwersja, nieneurotyczny-neurotyczny, niemaniakalny-maniakalny, niedepresyjny-depresyjny, nieschizoidalny-schizoidalny, niepar, anoidalny-paranoidalny, wegetatywnie stabilny-wegetatywnie labilny. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badania indywidualne i grupowe, czas badania około 25-30 minut

Autorzy: Erich Mittenecker, Walter Toman

CwP - Skala Człowiek w Pracy

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 
 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada umiejscowienie kontroli w stosunku do pracy, to poczucie może być wewnętrzne- to ja jestem kowalem swojego losu, bądź zewnętrzne – wszystko zależy od szczęścia,
 • pomaga w rekrutacji,
 • pomaga w alokacji już zatrudnionych pracowników.

 

Dla kogo: pracujące osoby dorosłe, w wieku od 20 do 60 lat

Zasady: badania indywidualne i grupowe; czas badania – nieograniczony, przeciętnie: około 15 minut

Autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Joanna Bitner

TIC Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy)

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada właściwości struktur osobowości, które są związane z pracą,
 • bada dwie globalne cechy osobowości: gotowość do wysiłku, określaną tu jako Intentio, i gotowość do współpracy, określoną jako cecha Consensio,
 • bardzo pomocny w badaniu motywacji i zaangażowania pracowników,
 • bardzo pomocny w selekcji i rekrutacji na różnorodne stanowiska,
 • bardzo pomocny w ramach badań rozwoju kapitału ludzkiego,
 • pomocny jako część badań z zakresu Assessment Centers i Development Centres.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Indywidualnie lub grupowo, czas badania około 15 min.

Autorzy: Victor Wekselberg

TAT - Test Apercepcji Tematycznej

test brak ograniczenia  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada osobowość za pomocą projekcji,
 • bardzo przydatnych w praktyce psychologicznej, w trapi o raz w coachingu i rozwoju osobistym,
 • pomaga poznać wartości, postawy, marzenia, cele, cechy osobowości, mechanizmy obronne badanego,
 • pomaga poznać nieświadome elementy osobowości, motywy, potrzeby, zdolności rozwiązywania problemów osoby badanej,
 • pomaga diagnozować relacje z otoczeniem i istnienie ukrytych konfliktów,
 • okazał się pomocny w badaniach nad motywacją,
 • jest bardzo pomocnym narzędziem do poznania fantazji pacjenta,
 • co ciekawe ta technika może być te wykorzystywana w badaniu komunikacji wizualnej np. bilboardy czy  reklama prasowa. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; pełne badanie obejmuje dwie sesje, na których przedstawia się po 10 obrazków

Autorzy: Henry Murray

SUPIN - Skala uczuć pozytywnych i negatywnych

test ok 30 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w mierzeniu aktualnych stanów emocjonalnych oraz stałych cech afektywnych,
 • bada nasilenie negatywnych i pozytywnych emocji,
 • pomaga w badaniu zaburzeń,
 • pomaga w odróżnianiu zaburzeń lękowych od zaburzeń nastroju.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe

Autorzy: David Watson i Lee Anny Clark

STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

test ok 20 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie Co bada? W czym pomaga? 
 • pomaga w wyłonieniu dzieci, które mogą mieć problemy w funkcjonowaniu szkolnym,
 • pomocny przy diagnozie niepowodzeń szkolnych,
 • w badaniu u  dzieci o skłonności neurotycznych,
 • pomocny w diagnozie natężenia lęku,
 • pomocny przy kwalifikacji na terapię oraz ocenie jej rezultatów,
 • wykorzystywany wielokrotnie pozwala na porównanie zmian natężenia lęku.

 

Dla kogo: Dzieci, młodzież

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 – 20 minut

Autorzy: C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. E. Lushene, J. Montuori, D. Platzek

STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI

test ok 20 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada lęk rozumiany jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz jako względnie stała cecha osobowości,
 • przydatny w pracy terapeutycznej. 

 

Dla kogo: Młodzież (15-18 lat), dorośli (21–79 lat), żołnierze zasadniczej służby wojskowej

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 15–20 minut

Autorzy: C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene

SES - Skala Samooceny Rosenberga

test ok 5 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada ogólny poziom samooceny. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania nieograniczony, przeciętnie od 2 do 5 minut

Autorzy: M. Rosenberg

SD - Skala Dyrektywności

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada osobowość autorytarną, a dokładnie dyrektywność rozumianą jako agresywna dominacja czyli tendencja do narzucania innym własnej woli. 

 

Dla kogo: Młodzież od 16 lat, dorośli.

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 10 – 15 minut.

Autorzy: John J. Ray

ROR Test Rorschacha – tablice

test ok 20 min, test  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • wykorzystując plamy atramentowe, pomaga w ocenie ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości,
 • pomocny w diagnozie osobowości, diagnozie klinicznej, ocenie postępów psychoterapii.

 

Dla kogo: Dzieci, młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne; czas badania: nieograniczony

Autorzy: Herman Rorschach

RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera

test ok 25 min, test  + konsultacja ok 60 min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomocny jako test osobowości pozwalający uzyskać wgląd w nastawienie  i poglądy na temat siebie i świata,
 • pomocny w ocenie nieprzystosowania,
 • bardzo przydatny w dokonywaniu selekcji kandydatów do prac wymagających odpowiedzialności i opanowania,
 • pomocny też w marketingu jako narzędzie służące do uzyskania obrazu marki, usług, czy produktów w oczach klientów.

 

Dla kogo: Dzieci, młodzież, dorośli.

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20-25 minut 

Autorzy: J. B. Rotter, M. I. Lah, J. E. Rafferty

Poker Osobowościowy (Personality Poker)

1 dzień szkoleniowy  (7 godzin) 

zapytaj o cenę

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bardzo przydatny w pracy z zespołami i grupami, zarówno takimi, które znają się dobrze jak i tymi, które znają się słabo,
 • całość jak wskazuje nazwa odbywa się w formie gry karcianej, która pozwala na głębsze poznanie samego siebie oraz sprawdzenie tego jak się jest postrzeganym przez innych w zespole,
 • uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ich indywidualne zachowanie wpływa na innych,
 • jest bardzo pomocny w planowaniu pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej,
 • szczególnie pomocny w:

 • określaniu mocnych stron, 

• określania indywidualnych możliwości rozwoju,

• pomaganiu jednostkom w zrozumieniu tego, w jaki sposób wpływają na innych, 

• promowania wzajemnego zrozumienia między członkami zespołu. 

 

Dla kogo: zespoły. 

Zasady: ustalany indywidualnie.  

Autorzy: Sabine Hugentobler, Bernhard Oettli, Doris Ruckstuhl

NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

test ok 45 min  + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w diagnozie cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględnia także poszczególne składniki każdej z cech, czym różni się od znanego u nas inwentarza NEO-FFI,
 • może być pomocny w ocenie całościowej lub w ocenie poszczególnych elementów,
 • pomaga sprawdzić następujące czynniki i ich skadowe:
  • Neurotyczność (Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość),
  • Ekstrawertyczność (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne),
  • Otwartość na doświadczenie (Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości),
  • Ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się),
  • Sumienność (Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga),
 • bardzo pomocny w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej,
 • pomocny też w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji/rekrutacji.

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie: 35 – 45 minut

Autorzy: P. T. Costa Jr, R. R. McCrae

NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w diagnozie cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki, chodzi o : neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.
 • pomaga w pełnym opisie osobowości badanego,
 • pomaga też w prognozowaniu  możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badania grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu. Przeciętnie czas badania wynosi 15 minut.

Autorzy: P. T. Costa, R. R. McCrae

MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI

test ok 30min  + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada samoocenę,
 • pomaga w określeniu ogólnego poziomu własnej wartości,
 • pomaga w określeniu szczegółowych aspektów związanych  samooceną, takich jak  kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność,
 • pozwala określić poziom samopoznania,
 • pozwala ocenić poziom potrzeby aprobaty społecznej. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania nieograniczony, przeciętnie 15 – 30 minut

Autorzy: E. J. O’Brien i S. Epstein

MPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

test ok 60-90 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w ocenie osobowości i zaburzeń psychicznych takich jak np. hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja, hiteria, psychopatia, psychastenia, hipomania, introwersja społeczna i in.,
 • jest też bardzo przydatny w badaniach kandydatów do pracy związanej z pewnym ryzykiem np. menadżer zarządzający dużym zespołem musi być jednocześnie cierpliwy i asertywny,
 • przydatny w rekrutacji na studia czy poborze wojskowym,
 • przeprowadza się go również przy ocenie stanu psychicznego  osób podejrzanych o poważne przestępstwa,
 • stosuje się go w psychiatrii.

 

Dla kogo: Osoby dorosłe w wieku 18-69 lat

Zasady: Badanie indywidualne i grupowe, zawiera 567 stwierdzeń, do których odnosi się badany. 

Autorzy: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben–Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom

LOT-R - Test Orientacji Życiowej

test ok 5 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w badaniu dyspozycyjnego optymizmu, czyli pozytywnego i stałego oczekiwania dotyczącego dobrych wyników. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 2-5 minut

Autorzy: Michael F. Scheier, Charles S. Carver, Michael W. Bridges

LMI-K

test ok 3 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • badanie wersją LMI-K pozwala diagnozować w rzetelny sposób ogólną motywację osiągnięć przy niskim nakładzie pracy i środków finansowych oraz w krótkim czasie,
 • bada motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów,
 • może być bardzo pomocny w selekcji i rekrutacji ponieważ pomaga wybrać, osoby o wysokim wskaźniku ogólnej motywacji osiągnięć,
 • bardzo przydatny przy podejmowani decyzji o alokacji pracowników,
 • bardzo przydatny w prognozowaniu rozwoju i awansu zawodowego. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: 30-40 minut

Autorzy: Heinz Schuler, George C. Thornton, Andreas Frintrup, Michael Prochaska

LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć

test ok 40 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne,
 • pomaga w ocenie cech na trzech skalach czynnikowych, którymi są: Pewność siebie, Ambicja i Samokontrola,
 • może być bardzo pomocny w selekcji i rekrutacji ponieważ pomaga wybrać, osoby o wysokim wskaźniku ogólnej motywacji osiągnięć,
 • bardzo przydatny przy podejmowani decyzji o alokacji pracowników,
   – bardzo przydatny w prognozowaniu rozwoju i awansu zawodowego. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: 30-40 minut

Autorzy: Heinz Schuler, George C. Thornton, Andreas Frintrup, Michael Prochaska

KompOs - Skala Kompetencji Osobistej

test ok 10 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada uogólnione poczucie własnej skuteczności,
 • pomaga w określeniu poziomu  dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania,
 • pomaga w określeniu wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania.

 

Dla kogo: Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: Zygfryd Juczyński

KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces

test ok 10 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada siłę oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań,
 • dokładniej pomaga w sprawdzeniu przekonania o posiadaniu silnej woli, czyli świadomość własnej skuteczności ujawniana w inicjowaniu dążenia do celu i trwaniu w nim,
 • pomaga też w sprawdzaniu przekonania o umiejętności znajdowania rozwiązań, czyli świadomość własnej wiedzy i kompetencji intelektualnych, czyli łatwości znajdowania sposobów realizacji celu,
 • przydatny do prognozowania łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań,
 • pomaga też w w poradnictwie zawodowym, szkoleniu pracowników, wstępnej fazie treningów zwiększających kompetencje osobiste, a także w psychoterapii. 

 

Dla kogo: Młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiująca oraz dorośli.

Zasady: Badania grupowe lub indywidualne; czas badania nie przekracza 10 minut

Autorzy: Mariola Łaguna, Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba

KMC - Kwestionariusz Metafory Czasu

test ok 25 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada sposoby postrzegania czasu i ustosunkowani do niego,
 • pomaga w diagnozie indywidualnej w celu określania mocnych i słabych stron osoby w zakresie radzenia sobie z upływającym czasem,
 • pomaga w pracy nad zmianą postaw wobec czasu i optymalizacją sposobów jego wykorzystania.

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 20 – 25 minut

Autorzy: Małgorzata Sobol-Kwapińska

IVE - Kwestionariusz Impulsywności

test ok 10 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 •  bada trzy cechy osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii,
 • pomaga w diagnozie indywidualnej przy identyfikowaniu osób nieprzystosowanych, psychologia kliniczna,
 • pomaga w rekrutacji i selekcji do pracy,
 • pomaga w doradztwie zawodowym. 

 

Dla kogo: Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie około 10 minut

Autorzy: Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

test ok 30 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w diagnozie podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania,
 • pomaga w poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych,
 • bada aktywność, reaktywność emocjonalną – intensywność reakcji na bodźce emocjonalne, wrażliwość sensoryczną, wytrzymałość – zdolność do  reagowania na sytuacje trudne, żwawość – utrzymywanie dużego tempa wykonywanych czynności i łatwej zmiany zachowania, perseweratywność – tendencja do trwania i powtarzania danego zachowania po zaprzestaniu działania bodźca je wywołującego.

 

Dla kogo: Młodzież w wieku od 15 lat, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 30 minut

Autorzy: Maria Cyniak-Cieciura, Bogdan Zawadzki, Jan Strelau

GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

test ok 3 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada siłę, ogólnego przekonania jednostki o własnej skuteczności,
 • pomaga określić poziom radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami,
 • pośrednio pomaga określić zdolność do osiągnieć, ponieważ poczucie własnej skuteczności wpływa na większą motywację do działania, im silniejsze poczucie własnej skuteczności, tym wyższe cele stawiają˛ sobie ludzie i tym silniejsze jest ich zaangażowanie w ich realizację nawet w obliczu piętrzących sie˛ porażek,
 • pośrednio pomaga określić przekonanie jednostki co do posiadanych kompetencji umożliwiających przeprowadzenie zamierzonych działań,
 • pomaga sprawdzić podatność na z depresję˛, lęk i bezradność, ponieważ z nimi może się wiązać niskie poczucie własnej skuteczności,
 • pomaga określić szansę na skuteczne podejmowanie działań zdrowotnych, zapobieganie niekontrolowanym zachowaniem seksualnym, podejmowanie regularnych ćwiczeń´ fizycznych, kontrolowanie wagi i zachowań związanych z jedzeniem, zapobieganie i porzucanie palenia tytoniu i innych używek, jest też najlepszym wyznacznikiem zarówno samego zamiaru, jak i faktycznego udziału w badaniach profilaktycznych raka piersi,
 • pomaga pośrednio ocenić spostrzeganą skuteczność radzenia sobie ze stresem, a nawet wpływa mobilizująco na funkcje systemu immunologicznego. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; czas badania nie przekracza 2-3 minut.

Autorzy: Ralf Schwarzer, Michael Jerusalem, Zygfryd Juczyński

FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu

test ok 30 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada siłę, ogólnego przekonania jednostki o własnej skuteczności,
 • pomaga określić poziom radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami,
 • pośrednio pomaga określić zdolność do osiągnieć, ponieważ poczucie własnej skuteczności wpływa na większą motywację do działania, im silniejsze poczucie własnej skuteczności, tym wyższe cele stawiają˛ sobie ludzie i tym silniejsze jest ich zaangażowanie w ich realizację nawet w obliczu piętrzących sie˛ porażek,
 • pośrednio pomaga określić przekonanie jednostki co do posiadanych kompetencji umożliwiających przeprowadzenie zamierzonych działań,
 • pomaga sprawdzić podatność na z depresję˛, lęk i bezradność, ponieważ z nimi może się wiązać niskie poczucie własnej skuteczności,
 • pomaga określić szansę na skuteczne podejmowanie działań zdrowotnych, zapobieganie niekontrolowanym zachowaniem seksualnym, podejmowanie regularnych ćwiczeń´ fizycznych, kontrolowanie wagi i zachowań związanych z jedzeniem, zapobieganie i porzucanie palenia tytoniu i innych używek, jest też najlepszym wyznacznikiem zarówno samego zamiaru, jak i faktycznego udziału w badaniach profilaktycznych raka piersi,
 • pomaga pośrednio ocenić spostrzeganą skuteczność radzenia sobie ze stresem, a nawet wpływa mobilizująco na funkcje systemu immunologicznego. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; czas badania nie przekracza 2-3 minut.

Autorzy: Ralf Schwarzer, Michael Jerusalem, Zygfryd Juczyński

EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S)

test ok 25 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w edukacji ora organizacji pracy,
 • bada ekstrawersję i introwersję, neurotyzm, psychotyzm oraz skalę kłamstwa, która mierzy skala kłamstwa, która mierzy potrzebę uzyskiwania aprobaty społecznej lub tendencję do przedstawiania się w korzystnym świetle.
 • pomaga w diagnozie skłonności do choroby wieńcowej, zawału, nadciśnienia, cukrzycy, chorób nowotworowych,
 • pomaga w prognozowaniu powodzenia w nauce szkolnej i na studiach,
 • pomaga w poradnictwie zawodowym,
 • pomaga w wyborze i powodzeniu w dyscyplinie sportowej,
 • pomaga w ustaleniu zmienności nastrojów
 • pomaga w  poradnictwie przedmałżeńskim i rodzinnym.

 

Dla kogo: do badania osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia

Zasady: badanie można przeprowadzić zarówno indywidualnie jak i grupowo. Jego czas nie jest ograniczony. Średnio to około 20-25 minut.

Autorzy: Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

EAS - Kwestionariusz Temperamentu EA

test ok 10 min + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w diagnozie temperamentu, rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości,
 • badana temperament w odniesieniu do następujących cech: emocjonalność, strach, złość, aktywność i towarzyskość, a wersja dla dzieci – nieśmiałość, towarzyskość, aktywność i emocjonalność.

 

Dla kogo: Dzieci, młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 10 minut

Autorzy: Arnold H. Buss, Robert Plomin

ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List)

test ok 12 min, test + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w indywidualnej diagnozie osobowości, np. w celach klinicznych,
 • pomaga w uzyskaniu samoopisu osób badanych,
 • pomocny w badaniu archetypów kulturowych i  stereotypów,
 • pomocny w diagnozie „ja idealnego”,
 • można go też stosować jako skalę obserwacyjną, wtedy test wypełniają osoby znające osobę badaną.

 

Dla kogo: Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli. 

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie około 12 minut;

Autorzy: Harrison G. Gough, A.B. Heilbrun

BHI-12 - Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12

test ok 10 min, test + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada nadzieję podstawową czyli przeświadczenie jednostki o uporządkowaniu i sensowności świata oraz jego przychylności ludziom.
 • pomaga w ocenie konstruktywnego reagowania na zmiany i przełomowe wydarzenia,  oraz sytuacje ponoszenia nieodwracalnych strat,
 • pomaga w prognozowaniu łatwości adaptacji,
 • pomaga w prognozowaniu sposobów reagowania na stres i traumę,
 • pomaga w prognozowaniu szans oddziaływań edukacyjnych,
 • pomaga w prognozowaniu szans oddziaływań psychoterapeutycznych. 

 

Dla kogo: młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiująca oraz dorośli z wykształceniem co najmniej średnim.

Zasady: badania grupowe lub indywidualne; czas badania nie przekracza 10 minut

Autorzy: Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba

BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

test ok 40 min, test + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • mierzy 14 cech osobowości, które mają największy wpływ na efektywność w pracy oraz na szereg postaw w organizacji, takich jak zaangażowanie organizacyjne czyidentyfikacja z firmą, oraz kompetencje.
 • pomaga w pomiarze różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego,
 • pomaga w procesach selekcyjnych i w rekrutacji,
 • pomaga w identyfikowaniu talentów organizacji
 • pomaga w procesach rozwojowych i coachingu,
 • pomaga w budowaniu skutecznych zespołów,
 • pomaga w doradztwie zawodowym,
 • pomaga  w badaniach kompetencji kadry kierowniczej,
 • pomaga w określeniu czy dana osoba będzie skutecznym managerem,
 • pomaga w badaniu potrzeb szkoleniowych.
 • pomaga w badaniu następujących cech osobowości: motywacja osiągnięć, władzy, przywództwa, wrażliwość społeczna, otwartość na relacje, towarzyskość, orientacja na zespół, asertywność, sumienność, elastyczność, orientacja na działanie. 

 

Dla kogo: Osoby dorosłe czynne zawodowo

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas bez ograniczenia. Wersja samoopisowa – przeciętnie około 40 minut.

Autorzy: Rüdiger Hossiep i Michael Paschen

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022
Kursy online