Testy badające wartości

RVS - Skala Wartości Rokeacha

test ok 20 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada system wartości,
 • pomaga w szeregowaniu wartości,
 • pomocny w  badaniu potrzeb danej osoby,
 • pomocny w określaniu celów i sposobów ich realizacji,
 • pomocny w badaniu samooceny,
 • pomaga w badaniu postaw społecznych, ideologii, i zachowań społecznych…

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu, przeciętnie 15–20 minut

Autorzy: Milton Rokeach

KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych

test ok 20 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada poczucia sensu życia,
 • pozwala na zmierzenie poczucia sensu życia (vs. pustki egzystencjalnej),
 • pozwala na określenie stopnia rozumienia świata i własnego w nim miejsca,
 • pozwala na określenie znaczenia posiadanych celów,
 • pozwala na określenie przekonania o możliwości kontrolowania własnego losu,
 • powala na określenie siły dążenia do zmian i poszukiwania nowych wyzwań,
 • pozwala na określenie stosunku do własnej śmiertelności,
 • pomaga jako narzędzie diagnozy satysfakcji z życia i problemów egzystencjalnych oraz źródło danych pomocnych przy planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe,  czas badania ok. 20 minut

Autorzy: Ryszard Klamut

HERMANS - Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa – 2000

ustalany indywidualnie   + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada doświadczanie człowieka,
 • pomaga wyciągnąć wnioski i inaczej spojrzeć na przeżyte doświadczenia,
 • pomaga dostrzec nowy sens w zdarzeniach z przeszłości i nauczyć się pełniejszego spojrzenia na nowe doświadczenia,
 • pomaga klientowi w lepszym samopoznaniu,
 • pomaga w poradnictwie dla osób przeżywających trudności i problemy, kryzysy tożsamości, konflikty z innymi np. konflikty małżeńskie lub poważne trudności decyzyjne,
 • w zmodyfikowanej wersji  można wykorzystać test w pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych,
 • pomaga w psychoterapii zaburzeń lękowych,
 • pomaga jako metoda przeglądu sytuacji  w ważnym i trudnym punkcie psychoterapii,
 • może być stosowana jako narzędzie oceny skuteczności psychoterapii.

 

Dla kogo: Osoby powyżej 15 roku życia o co najmniej przeciętnym poziomie inteligencji.

Zasady: Badanie indywidualne; przebiega w kilku etapach, z których każdy trwa 1-2 godzin

Autorzy: Hubert J. M. Hermans

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022
Kursy online