Testy wspierające pracę nad stresem

PTS - Kwestionariusz Temperamentu PTS

test ok 15 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bardzo przydatny w poradnictwie zawodowym,
 • pozwala na prognozowanie zachowania badanych w sytuacjach trudnych,
 • bada wyniki na trzech skalach: siły procesu pobudzenia,  siły procesu hamowania,  i ruchliwości procesów nerwowych,  ponadto określa równowagę procesów nerwowych. 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie do 15 minut

Autorzy: Jan Strelau, Bogdan Zawadzki

PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu

test ok 5 min + konsultacja ok 60 min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w pomiarze odczuwanego stresu,
 • konkretnie pomaga w ocenie natężenia stresu związanego z własną sytuacja życiową na przestrzeni ostatniego miesiąca,
 • przydatny do zastosowań profilaktyczny i badania postępów terapeutycznych. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 5 minut

Autorzy: Sheldon Cohen, Tom Kamarck, Robin Mermelstein

KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu

test ok 20 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w pomiarze struktury doznań stresowych,
 • bada uogólniony poziom stresu,
 • bada też wyniki odnoszących się do następujących wymiarów: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny oraz stres intrapsychiczny. 

 

Dla kogo: Młodzież od 16 roku życia oraz dorośli

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu: przeciętnie 20 minut

Autorzy: Mieczysław Plopa i Ryszard Makarowski

JSR - Jak Sobie Radzisz?

test ok 10 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada sposoby radzenia sobie sobie w sytuacjach trudnych,
 • może być pomocny w badaniach profilaktycznych oraz w ocenie postępów terapeutycznych. 

 

Dla kogo: Dzieci i młodzież

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik

DS14 - Skala do Pomiaru Typu D

test ok 5 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie
 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada nasilenie cech tzw. osobowości stresowej (typu D), czyli cechującej osoby
  mające tendencję do odczuwania negatywnych emocji (negatywna emocjonalność) np. gniewu, lęku. Dodatkowo osoby takie mają pesymistyczne podejście do życia. Odczuwają ciągłe napięcie, zamartwiają się,  brak im poczucia bezpieczeństwa. W relacjach społecznych są wycofane i niechętne w okazywaniu negatywnych emocji, ponieważ boją się odrzucenia. Na stres reagują poczuciem bezradności i beznadziejności. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 5 minut

Autorzy: Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński, Johan Denollet

CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w diagnozowaniu stylów radzenia sobie ze stresem,
 • pomaga w badaniu kwalifikacji na określone stanowiska w wybranych zawodach np. policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy itp., 
 • pomaga w badaniu osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

 

Dla kogo: młodzież, dorośli

Zasady: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10–15 minut

Autorzy: N. S. Endler, J. D. A. Parker

COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w ocenie sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • pomaga w profilaktyce,
 • pomaga w ocenie efektywności terapii. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 15 minut

Autorzy: Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Jagdish K. Weintraub

test ok 35 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada poziom inteligencji ogólnej, 
 • bardzo pomocny w selekcji np. w ramach wybierania ścieżki rozwoju ponieważ pomaga wyłonić osoby upośledzone lub wybitnych zdolnościach,
 • bardzo pomocny w rekrutacji,
 • pomaga określić  możliwości poznawcze,
 • pomocny w  diagnozie inteligencji np. w celu wydania orzeczenia sądowego,

 

Dla kogo: Dzieci (od 6 roku życia), młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 35 minut

Autorzy: dr John C. Raven

Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

test ok 10 min  + konsultacja ok 60min 

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w ocenie radzenia sobie ze stresem,
 • pomaga w pomiarze dyspozycyjnego radzenia sobie, tj. oceny typowych sposobów reagowania i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu,
 • jest przydatny w rozwoju osobistym, w profilaktyce oraz w sprawdzaniu postępów terapeutycznych. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: Charles S. Carver

NPSR - Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem

czas ustalany indywidualnie + konsultacja ok 60min

zapytaj o cenę

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie 

 

Co bada? W czym pomaga? 

Zbiór jest bardzo pomocny w kompleksowym zbadaniu osobowości, doświadczania stresu i sposobów radzenia sobie z nim. 

Zbiór zawiera następujące narzędzia:

PSS-10 – Skala Odczuwanego Stresu – służąca do oceny subiektywnych odczuć związanych ze stresem

COPE – Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem –  służący do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem. 

Mini-COPE – Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem.

JSR – Jak Sobie Radzisz? Służący do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem.

DS14 – Skala do Pomiaru Typu D – służący do pomiaru nasilenia cech tzw. osobowości stresowej (typu D). 

Dla kogo: Jedno z nich (JSR) jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 11 – 17 lat, pozostałe – dla osób dorosłych.

Zasady: czas trwania ustalany indywidualnie. 

Autorzy: Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik

Zasady: Badanie grupowe; czas ograniczony – 60 minut

Autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022
Kursy online