Testy wspierające zdrowie

LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

test ok 10 min + konsultacja ok 60 min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada poziom wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem,
 • bardzo przydatny przy planowaniu zmian i interwencji w organizacji,
 • bardzo pomocny przy ocenianiu organizacji i panującego w nich klimatu.

 

Dla kogo: Osoby dorosłe w wieku 19–65 lat

Zasady: Badania grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu. Przeciętnie czas badania wynosi 5-10 minut.

Autorzy: Massimo Santinello

TYP-A - Skala Typu A-Framingham

test ok 3 min + konsultacja ok 60 min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • badania dokonywane są oparciu o dwa czynniki charakteryzujące Typ A – pośpiech i rywalizację,
 • bardzo pomocny w ocenie niektórych behawioralnych uwarunkowań chorób układu krążenia,
 • bardzo pomocny w badaniu zaburzeń somatycznych takich jak np. wrzód żołądka i dwunastnicy, choroby układu pokarmowego, choroba reumatyczna,
 • bardzo przydatny w określaniu osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na niedokrwienną chorobę serca.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 3 minuty

Autorzy: grupa badawcza w ramach Framingham Heart Study

SWLS - Skala Satysfakcji z Życia

test ok 2 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia,
 • przydatny w coachingu, terapii i rozwoju osobistym. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 2 minuty

Autorzy: Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larson, Sharon Griffin

SEG - Skala Ekspresji Gniewu

bez ograniczenia  + konsultacja ok 60min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada nasilenie gniewu w sytuacjach ogólnych i reakcje zazwyczaj przejawiane w takich chwilach,
 • pomaga ocenić zarówno nadmierną ekspresja gniewu, jak i silna tendencja do jego tłumienia. 

 

Dla kogo: Dzieci w wieku szkolnym, młodzież

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu

Autorzy: Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

NPPPZ - Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia

stalany indywidualnie  + konsultacja ok 60min

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł
 

Co bada? W czym pomaga? 

Jest to zbiór zawierający 17 narzędzi, które dotyczą czterech kategorii konstruktów wyznaczających zachowania związanie ze zdrowiem:

A – predyspozycji indywidualnych: zachowań typu A/B, ekspresji gniewu, kontroli emocji, dyspozycyjnego optymizmu;
B – przekonań i oczekiwań: umiejscowienia kontroli zdrowia, poczucia własnej skuteczności;
C – zachowań zdrowotnych i wartościowania zdrowia;
D – zmagania się z chorobą: oczekiwań pacjenta, przekonań na temat kontroli bólu, strategii radzenia sobie z bólem, akceptacji choroby, przystosowania się do choroby nowotworowej.

 • Jakie  testy wchodzą w skład zbioru NPPPZ:

 

AIS – Skala Akceptacji Choroby

BPCQ – Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu

CECS – Skala Kontroli Emocji

CSQ – Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

GSES – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

IZZ – Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

KompOs – Skala Kompetencji Osobistej

LKZ – Lista Kryteriów Zdrowia

LOT-R – Test Orientacji Życiowej

LWO – Lista Wartości Osobistych

MHLC – Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

Mini-MAC – Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

PRF – Lista Oczekiwań Pacjenta

SEG – Skala Ekspresji Gniewu

SWLS – Skala Satysfakcji z Życia

TAB – Skala Typu A/B – wersja DM

TYP-A – Skala Typu A-Framingham

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: czas ze względu na ilość testów ustalany jest indywidualnie 

Autorzy: Zygfryd Juczyński 

Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

test ok 10 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada poziom cztery strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową: zaabsorbowanie lękowe, duch walki, bezradność-beznadziejność, pozytywne przewartościowanie.
 • bada to czy osoba reprezentuje styl konstruktywny czy destrukcyjny, w radzeniu sobie  z chorobą,
 • pomaga prognozować jakość życia z chorobą,
 • pomaga wnioskować o tym czy strategia radzenia sobie, będzie wpierająca w powrocie do zdrowia, jeśli nie to na tej podstawie pomaga wprowadzić niezbędne zmiany. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: Maggie Watson, Matthew Law, Maria dos Santos, Steven Greer, John Baruch, Judith Bliss

MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

test ok 5 min  + konsultacja ok 60min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga określić umiejscowienie kontroli zdrowia w odniesieniu do 3 skal, wewnętrznym, wpływu innych ora przypadku,
 • pomaga określić poziom przejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • pomaga w badaniach epidemiologicznych i programach promocji zdrowia,
 • pomaga w określeniu przyczyn danych zachowań zdrowotnych, np. wybór takich a nie innych produktów żywieniowych, podejmowania aktywności fizycznej. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 5 minut

Autorzy: Kenneth A. Wallston, Barbara S. Wallston, Robert DeVellis

LWO - Lista Wartości Osobistych

test ok 10 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

pomaga w oszacowaniu wartości, jaką przypisuje się zdrowiu w kontekście innych ważnych dla człowieka dóbr osobistych i wartości,

Dla kogo: Dzieci, młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: Zygfryd Juczyński

KPD Kwestionariusz do Pomiaru Depresji

bez ograniczenia   + konsultacja ok 60min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w sprawdzeniu potencjalnego ryzyka depresji u danej osoby,
 • pomaga w  monitorowaniu przebiegu choroby i postępów w terapii.

 

Dla kogo: Dorośli, młodzież

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu

Autorzy: Emilia Łojek, Joanna Stańczak, Agnieszka Wójcik

IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

test ok 5 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w określeniu ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych,
 • pomaga w określeniu wyników odnoszących się do poszczególnych kategorii zachowań zdrowotnych np. nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienie psychiczne, praktyki zdrowotne,
 • pomaga w ustalaniu kierunków modyfikacji zachowań zdrowotnych,
 • pomaga w monitorowaniu zmian w praktykach zdrowotnych.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 5 minut

Autorzy: Zygfryd Juczyński

ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych

test ok 25 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 •  poziom przystosowania społecznego, który obok poziomu funkcjonowania intelektualnego, jest drugim ważnym kryterium w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej,
 • bada konieczność otrzymania przez badaną osobę określonych form wsparcia,
 • pomaga w diagnozie i klasyfikacji zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania,
 • pomaga w diagnozie ograniczeń funkcjonalnych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami,
 • pomaga w procesie planowania i monitorowania terapii lub treningu,
 • pomaga w ewaluacji określonych programów terapeutycznych lub badań nad efektywnością terapii.

 

Dla kogo: Dzieci i młodzież w wieku 0–20 lat

Zasady: Test przeprowadzany indywidualne, czas nieograniczony ok 25 min
Autorzy: Patti L. Harrison, Thomas Oakland

AIS - Skala Akceptacji Choroby

test ok 5 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada stopień akceptacji choroby. Im większa akceptacja tym mniejszy dyskomfort psychiczny
 • przydatny w pracy  klientami/pacjentami, którzy borykają się z różnymi chorobami przewlekłymi,
 • przydatny w pracy nad poprawą jakości życia. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 5 minut

Autorzy: Barbara J. Felton, Tracey A. Revenson i G. A. Hinrichsen

BDI-II Inwentarz depresji Becka

test ok 10 min + konsultacja ok 60min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w rozpoznawaniu epizodu depresji,
 • pomaga w pomiarze nasilenia depresji u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 5-10 minut

Autorzy: Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown

CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

test ok 30 min + konsultacja ok 60min

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • w identyfikacji osób cierpiących z powodu objawów depresyjnych,
 • pomaga w określeniu zakresu i nasilenia symptomów depresyjnych,
 • pomaga w identyfikacji młodzieży podatnej na depresję,
 • pomaga w monitorowaniu efektów leczenia.

 

Dla kogo: Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat

Zasady: Kwestionariusze mogą być wypełniane podczas spotkania indywidualnego lub grupowo. Kwestionariusz zawiera 3 wersje, wypełnienie jednej to ok 10 min, wszystkich ok 30.

Autorzy: Maria Kovacs

CECS - Skala Kontroli Examocji

test ok 10 min + konsultacja ok 60min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł


Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w pomiarze subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych.

 

Dla kogo: do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: Maggie Watson, Steven Greer

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022
Kursy online