Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Coach Warszawa – SMART i GROW

Coach Warszawa – SMART i GROW

Marcin Mańka Coach Warszawa podpowiada. SMART to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają trudność z jasnym określeniem celu oraz z jego realizacją. Jest jedną z metod, która pozwala na wyznaczanie celów w taki sposób, aby zmaksymalizować swoje szanse na ich osiągnięcie. Jeśli potrzebujesz w tym wsparcia, projekt Coach Warszawa, będzie dobrym rozwiązaniem.

Coach Warszawa – SMART

Wybierz jeden cel, który wydaje Ci się najważniejszy. Z poziomu ogólników wejdź na poziom konkretów. Pomogą Ci w tym poniższe punkty.

Coach Warszawa- Jaki powinien być cel?

SZCZEGÓŁOWY

– precyzja jest kluczowa. Konkretny cel łatwiej osiągnąć niż ten ogólny. Testem mogą być tu inne osoby. Nazwij cel tak, żeby inni, którzy będą o nim czytać, nie mieli wątpliwości, czego tak naprawdę chcesz.
Zapytaj sam siebie, czego dokładnie chcesz, i precyzyjnie to opisz.

MIERZALNY

– tzn. tak sformułowany, by można było liczbowo albo w inny, ale jednoznaczny sposób, określić efekt końcowy. Żebyś mógł powiedzieć: Tak, osiągnąłem swój cel. To właśnie ten moment.
Odpowiedz sobie na pytanie, po czym poznasz, że osiągnąłeś cel.

ATRAKCYJNY (AMBITNY)

– cel powinien być atrakcyjny, wzbudzać ciekawość i chęć do działania. Musi być stosunkowo trudny, żeby stanowił faktyczne wyzwanie, ale jednocześnie powinien być możliwy do osiągnięcia. Pomogą Ci w tym odpowiedzi na następujące pytania: Jakie korzyści odniesiesz, gdy osiągniesz ten cel? Co stracisz, gdy nie uda Ci się go zrealizować? Cel nie może przerastać Twoich możliwości, gdy poczujesz, że tak jest, możesz się szybko zniechęcić. Właśnie dlatego bardzo istotny jest też kolejny punkt.

REALISTYCZNY

– muszą istnieć realne szanse na to, że możesz osiągnąć dany cel. Weź pod uwagę posiadane zasoby, obecną sytuację i czas, jakim dysponujesz.

TERMINOWY

– cel musi być określony w czasie i to jak najbardziej realistycznie. Wyznacz termin na osiągnięcie celu, bo jest to ważny czynnik mobilizujący. Określ, kiedy masz zamiar osiągnąć cel, i zapisz sobie tę datę.

 

Coaching Warszawa – SMART – ekologia celu

Sprawdź, czy Twój cel jest nie tylko SMART, ale również eko – czy przyniesie korzyści zarówno Tobie, jak i Twojemu otoczeniu, i nikomu nie wyrządzi szkody. Sprawdź, czy to naprawdę to, co jest dla Ciebie ważne i wartościowe. Jednym słowem, zrób bilans zysków i strat.
Dlaczego ekologiczność celu jest ważna? Bo czasami nie wyznaczamy sobie celów, na których w głębi duszy naprawdę nam zależy, ale takie, których oczekują od nas bliscy albo społeczeństwo. Dlatego bardzo ważna jest szczera odpowiedź na te pytania. Chcesz wiedzieć więcej zapraszam do zakładki Coach Warszawa.

Jakie ważne dla Ciebie wartości realizuje dany cel?

Nazwij je konkretnie. Co osiągniesz dzięki jego realizacji? Czy ktoś straci na tym, że spełnisz swój zamiar? Czy konsekwencji pozytywnych jest więcej niż negatywnych? Co stracisz, osiągając cel? Czy jesteś gotowy na tę stratę i czy bliscy są na nią gotowi? Czy można ją zminimalizować? Gdzie chcesz być za 3, 5, 10 lat i czy osiągnięcie bieżącego celu zbliża Cię jakoś do tego? Co czujesz, gdy pomyślisz o tym, że cel jest w zasięgu ręki? Satysfakcję, spokój czy strach? To może być sygnał, czy cel jest ekologiczny i spójny z Twoimi wartościami, czy też wręcz przeciwnie. Więcej podpowiedzi w projekcie Coach Warszawa.

 

GROW zamiast SMART

Model GROW jest tak samo popularny jak model SMART – on również służy do formułowania celów, a także pomaga w wyznaczaniu drogi.

Osiągamy cel, przechodząc kolejno przez cztery etapy.

Główny cel

– wyznaczanie celów: krótko- i długoterminowych. Skup się głównie na określeniu mierzalnego, konkretnego i realnego celu.
Rzeczywistość – w jakim miejscu teraz jesteś? Na jakim etapie? Co za Tobą, a co przed Tobą? Cel musi być realistyczny i obiektywny, bo często powodem porażki są nierealistyczne oczekiwania.

Opcje

– wygeneruj jak najwięcej możliwości, nawet tych abstrakcyjnych i pozornie niemożliwych. To czas poszukiwania alternatywnych strategii i planów działania – tylu, ile tylko się da. Istotne jest także pokazanie różnych perspektyw.

Wola

– to etap, na którym pada odpowiedź nie tylko o to, co ma zostać zrobione, przez kogo i kiedy, ale przede wszystkim o to, czy masz chęć do wykonania tego. Jeśli tak….to działaj…

 

Coaching Warszawa – zapisz swój cel

Gail Matthews (2007) z Uniwersytetu Dominicana w Kalifornii przeprowadził badanie na 267 osobach, dzieląc ich na 5 grup i prosząc o wyznaczenie celów na najbliższy miesiąc. Grupa pierwsza miała tylko o nich pomyśleć. Druga zapisać je, trzecia miała zapisać nie tylko cel ale planowane działania. Grupa czwarta miała nie tylko zapisać, pomyśleć jak zrealizować cel ale też powiadomić o tych planach bliskich. Ostatnia grupa- piąta wysyłała co tydzień raporty swoich postępów. Okazało się, że w pierwszej grupie cel osiągnęło 43 % badanych. W grupie czwartej liczba wzrosła do 64 %, a w piątej cel zrealizowało aż 76% badanych. Zapisane celu i deklaracja zwiększyły prawdopodobieństwo jego realizacji. Zapraszam też do projektu Coach Warszawa. W jego trakcie pomogę Ci określić i wybrać właściwy cel, a później ustalić plan działania i go osiągnąć.

 

Coaching dostępny jest w różnych miastach.

Zapraszam na projekty:
Coach Warszawa
oraz Coach Kraków
CoachWrocław
a także, Coach Poznań
i Coach Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia online