Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Szkolenia z autoprezentacji Warszawa – część życia

Szkolenia z autoprezentacji Warszawa – część życia

Szkolenia z autoprezentacji Warszawa, wprowadzają niezbędną wiedzę do rozumienia tego czym jest autoprezentacja, jak działa i jak ja wykorzystać. Autoprezentacja to zachowania poprzez które człowiek  kształtuje wyobrażenia innych o sobie  i kontroluje wrażenie, jakie wywiera na innych. Sposób autoprezentacji zależy m. in. od dystansu psychologicznego istniejącego między osobą dokonującą autoprezentacji, a odbiorcami jej komunikatów. Zależy też od znaczenia, jakie w danej sytuacji odgrywa aprobata społeczna i od celów, osoby dokonującej autoprezentacji (Siuta, 2009, s. 38). Szkolnie autoprezentacja i wystąpienia publiczne, bardzo dokładnie omawia wszystkie jej aspekty.

Szkolenia z autoprezentacji Warszawa – autoprezentacja przenika każdą dziedzinę życia

Autoprezentacja jest niezwykle silnym czynnikiem, który przenika każdą dziedzinę naszego życia. Ciekawe jest to, że właściwie każde zachowanie może służyć do celów autoprezentacyjnych. Ludzie, na podstawie tego co pokazujemy – naszego wizerunku, czerpią dużą ilość informacji, zakładając, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. Dbanie w rozsądnym wymiarze o to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, jest bazą sprawnych interakcji z otoczeniem. Przebieg i kształt danej interakcji zależy w znacznym stopniu od wrażania, jakie partnerzy komunikacji wywierają na sobie. Z tej właśnie przyczyny jako trener wystąpień publicznych, zawsze w szkoleniach z prezentacji biznesowych zamieszczam blok dotyczący autoprezentacji.

Zwykle manipulowanie wywieranym wrażeniem polega na pokazywaniu wybranych cech. Ich lekkim podkoloryzowaniu, odpowiednim akcentowaniu wybranych aspektów lub przemilczeniu elementów, których pokazać nie chcemy. Jednak robimy to tak, by zachować wewnętrzne poczucie spójności. Z badań Schlenker i Weigold (1992), wynika, że podczas tworzenia swojego wizerunku społecznego, szczególnie bierzemy pod uwagę kwestie wiarygodności, w związku z tym działamy tak, by nie wyjść na oszusta, a co za tym idzie, można wysnuć wniosek, że ludzie rzadko starają się wywrzeć całkowicie fałszywe wrażenie. Podczas cyklu Szkolenia z autoprezentacji Warszawa, zawsze podkreślam, że autoprezentacja to nie jest manipulacja.

Szkolenia z autoprezentacji Warszawa – cele

Głównym celem autoprezentacji nie jest wcale sprawienie, by ludzie postrzegali nas w pozytywny sposób, ale nakłonienie ich, by postępowali tak, jak chcemy, nawet jeśli świadomie czy, co bardziej prawdopodobne, raczej nieświadomie wywołujemy reakcje obiektywnie postrzegane jako negatywne (Jones i Pittman, 1982). Erving Goffman zakładał, że człowiek kontroluje sposób, w jaki traktują go inni, kształtując ich zrozumienie sytuacji, robi to poprzez pokazywanie określonego wrażenia takiego, które sprawi, że z własnej woli będą działali zgodnie z jego oczekiwaniami. W towarzystwie innych ludzi, dążymy więc do wywołania takiego wrażenia, jakie nam się opłaca. Z tej przyczyny jest to istotny element szkolenia autoprezentacja i wystąpienia publiczne, gdzie uczymy się tego jak występować przed innymi, ale też wszystkich szkoleń sprzedażowych.

Wszystkie aspekty naszego zachowania dostarczają innym informacji na podstawie których wnioskują o nas, o naszej osobowości, zdolnościach, postawach czy nastroju. Jednak, co istotne, każdy do danej sytuacji wnosi swoje unikalne cechy, osobowość, sposób zachowania i wygląd.

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Funkcjonujemy inaczej wobec różnych odbiorców, a zależy to od naszego pojęcia o tym, co adresat naszej autoprezentacji uważa za wartość. Są takie cechy, które powszechnie oceniane są jako dobre czy pożądane, np. lojalność, szczerość, uczuciowość, kompetencja. Zakładamy więc, swoją drogą dość trafnie, że prezentując takie zachowania i przymioty, otoczenie dobrze na nie zareaguje.

Trzeba przyznać, że autoprezentacja nie jest w 100% pewnym źródłem wiedzy o drugiej osobie, jest bowiem zniekształcona wpływem osoby, która ową autoprezentację obserwuje. Jednak, mimo zniekształceń, badania pokazują, że jesteśmy wyjątkowo trafni w ocenach tworzonych bardzo szybko na podstawie minimalnych informacji, jakie posiadamy o drugiej osobie. Okazuje się, że potrafimy „na oko” ocenić pięć kluczowych cech osobowości: otwartość, ekstrawersję, zgodność, sumienność i neurotyzm (badania prof. Perretta (Stirrat, Perrett, 2010). W trakcie szkolenia prezentacje biznesowe uczymy się tego, jak wizerunek wykorzystywać, by tworzyć najlepsze możliwe wrażenie.

Kurs autoprezentacja Katowice – badanie – zdjęcia profilowe

Ciekawą rzeczą jest, że jesteśmy w stanie prawidłowo ocenić wiele cech charakteru tylko patrząc na druga osobę, co więcej, nawet tylko za pomocą zdjęcia profilowego. Przykładem jest tu badanie, w którym brało udział 123. studentów Uniwersytetu w Texasie (Evans, Gosling, i Carroll, 2008). Poproszono ich o dostarczenie dwóch zdjęć, jednego pozowanego z neutralnym wyrazem twarzy, a drugiego spontanicznego z miną według ich uznania. Później studentów oceniały obce osoby, przypisując im konkretne cechy charakteru. Wyniki pokazały, że oceny były bardzo trafne i to niezależnie od tego, czy oceniali zdjęcie pozowane czy spontaniczne. Do zdjęcia spontanicznego z łatwością dopasowywano takie cechy jak: ekstrawersja, pewność siebie, religijność, ugodowość czy sumienność. Do zdjęcia pozowanego natomiast dobrze dobierane były trzy pierwsze.

Badania te potwierdzają, że oceny dokonywane są automatycznie, na podstawie wyglądu twarzy. Prowadzi to do wniosku, który zawsze podkreślam w trakcie szkolenia sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, swoje wystąpienie zaczynasz jeszcze zanim zdążysz się odezwać.

Kurs autoprezentacja Poznań – komunikacja niewerbalna

Inne badania potwierdzające z kolei wpływ wizerunku na postrzeganie danej osoby  i na decyzje podejmowane w odniesieniu do niej. Przeprowadził je Alexander Todorov z Princeton University (Ballew i Todorov, 2007). Pokazał on, że naszymi decyzjami przy urnie wyborczej w dużym stopniu kieruje to, czy kandydat spodobał nam się na pierwszy rzut oka. W związku z tym partie z pełną świadomością starają się pokazać w kampaniach odpowiednie twarze wybranych polityków, najlepiej takich, którzy sprawiają wrażenie kompetentnych i zdecydowanych.

Czy zatem firmy powinny funkcjonować w ten sam sposób, zatrudniając na stanowiska związane z kontaktem z klientami osoby, które wywołują dobre pierwsze wrażenie? Bez wątpienia.  Już na etapie rekrutacji warto zwracać uwagę na to, czy osoba  pasuje do danego stanowiska i czynimy to, choć zwykle nieświadomie. Warto też inwestować w rozwój pracowników, ponieważ pracownik świadomy siły autoprezentacji, będzie skuteczniej wspierał firmę w jej działaniach, budując odpowiedni wizerunek i relacje z klientami. Szkolenia z autoprezentacji Warszawa, są bardzo dobrym pomysłem na inwestycję w rozwój pracowników, szczególnie jeśli mają oni kontakt z klientami.

Jakie jest Wasze zdanie na temat siły i wpływu autoprezentacji w sytuacjach zawodowych?
Czy reagujemy na inne osoby inaczej tylko ze względu na to jak wyglądają?

Przeczytaj też artykuł na temat 11 zasad wystąpień publicznych.

Szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia online