Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Szkolenie wystąpienia biznesowe – komunikacja niewerbalna

Szkolenie wystąpienia biznesowe – komunikacja niewerbalna

Szkolenie wystąpienia biznesowe, to niezbędny element rozwoju współczesnego managera. W trakcie moich szkoleń, pracując nad rozwojem umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych, rozwijamy różne aspekty. Tym razem skupię się na mowie ciała.

Mowa Ciała jest najsilniejszym elementem komunikacji interpersonalnej, oczywiście w kontakcie bezpośrednim, którego zwykle nie doceniamy.  Gdy na szkoleniach rozmawiamy o pozycjach ciała  i o tym z jakiej przyczyny je przyjmujemy, spotykam się z opiniami, że jest nam w danej pozycji wygodnie z tej przyczyny ją przyjmujemy. Jest Ci w niej wygodnie, jeśli w danej chwili odczuwasz odpowiadające jej nastawienie, ale to za chwilę wyjdzie w praniu. Teraz jeszcze tytułem wprowadzenia.

Szkolenie wystąpienia handlowe – komunikacja niewerbalna – badania

Mowę ciała zaczęto badać dopiero w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Nawet dzisiaj większość ludzi, żyje w przekonaniu, że podstawą i najbardziej istotną formą naszej komunikacji jest język. Jednak patrząc na cały proces ewolucyjny jest on dość młody…najprawdopodobniej zaczął się rozwijać 2 miliony do 500 tyś lat temu.

Do dziś naukowcy zaobserwowali prawie milion gestów i sygnałów niewerbalnych jakie stosują ludzie. Mamy też w bazie ok 250 tyś wyrazów twarzy. Warto przypomnieć, że zgodnie z teorią konstruowanej emocji nie mają one charakterystycznych objawów fizycznych i mogą być powiązane z różnymi ekspresjami. Bez wątpienia jednak w danej kulturze istnieje pewien umowny zbiór pojęć, który pozwala na wnioskowanie o tym z jaką ekspresją twarzy czy też pozycjami ciała związane są dane emocje.

Jako trener wystąpień publicznych, muszę jednak zaznaczyć, że bez  wątpienia większa cześć komunikacji odbywa się na poziomie niewerbalnym, w trakcie wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych mowa ciała w 60-80 % decyduje o wyniku negocjacji. Z tej przyczyny sztuka wystąpień publicznych, wymaga bardzo dobrego opanowania tej umiejętności.

Wystąpienia publiczne szkolenie – komunikacja niewerbalna – płeć

Na Uniwersytecie Harwarda przeprowadzono badania w ramach, których pokazywano kobietom i mężczyznom filmik z rozmowy pomiędzy kobietą i mężczyzną. Jedynie na podstawie wyrazów twarzy mieli oni odczytywać o czym rozmawiają bohaterowie, kobiety robiły to trafnie przez 87% czasu, mężczyźni przez 42%. Jednak mężczyźni wybierający w życiu zawody związane z większą wrażliwością jak artyści, aktorzy czy pielęgniarze, byli prawie tak dobrzy jak kobiety, świetnie radzili sobie też homoseksualiści.

Pamiętaj też, że kobiety więcej trenują wychowując małe dzieci i opierając komunikację z nimi głównie na sygnałach niewerbalnych.

Co ciekawe tomografia mózgu też pokazuje duże różnice w tym zakresie, w mózgu kobiet jest 14-16 obszarów odpowiedzialnych za ocenę zachowania innych, w mózgu mężczyzn  4 do 6 troszkę kiszka. Jednak tak jak już wspominałem, niektórzy mężczyźni radzą sobie z tym równie dobrze. Trzeba by jednak zadać sobie pytanie jaki wpływ ma na to kultura, a jaki biologia.

Szkolenie wystąpienia sprzedażowe – komunikacja niewerbalna – elementy

„Komunikacja niewerbalna – dotyczy wszystkich ludzkich zachowań postaw i obiektów,  innych niż słowa, które komunikują wiadomości , a także posiadają wspólne społeczne znaczenie. Obejmuje ona wygląd fizyczny, ruch naszego ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystywania czasu i miejsca w komunikowaniu się. Nie zawiera jednak tych gestów których elementem są  słowa, takich jak język migowy, ani słów pisanych na papierze czy też elektronicznie.

Tak dokładnie parajęzyk, którym już się zajmowaliśmy, też jest zaliczany do komunikacji niewerbalnej, bo zgodnie z tą definicją można go oddzielić od samej treści słów. Ja go oddzielam, żeby łatwiej było nad tym pracować.

W tej części zajmiemy się oczywiście wybranymi aspektami komunikacji niewerbalnej, które moim zdaniem są najbardziej istotne w odniesieniu do sztuki wystąpień publicznych.

Kurs prezentacje i wystąpienia biznesowe – Komunikacja niewerbalna

Oto elementy komunikacji niewerbalnej, o których opowiem Ci w tej części i którymi zajmujemy się w ramach szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne.

  • Kinezjetyka, czyli mowa ciała – mimika twarzy, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie, kontakt wzrokowy, przyjmowane pozy.
  • Samoprezencja człowieka, czyli jego wygląd zewnętrzny, budowa ciała, ubranie, fryzura, makijaż itp.
  • Haptyka, czyli dotyk wyrażający się poprzez podanie dłoni, uścisk, poklepywanie.
  • Prosemika, czyli dystans między rozmówcami i relacje przestrzenne.
  • Chronemika, czyli punktualność, czas trwania zdarzenia.
  • Elementy środowiska fizycznego i otoczenia, takie jak: oświetlenie, temperatura, zapachy, dźwięki, kolory.

Sporo tego prawda? Tak myślę, że dochodzisz do dobrego wniosku, mówimy i to bardzo dużo nawet gdy wcale się nie odzywamy. Spokojnie sztuka wystąpień publicznych, wydaje się skomplikowana i pełna, trudnej merytorycznej wiedzy. Podczas szkolenia pokażę Ci, że jest inaczej.

 

Wystąpienia publiczne

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
ĆWICZENIE „KTO WAŻNY”

Zostań jeszcze przez chwilę w takiej pozycji w jakiej jesteś, a teraz usiądź na chwilę jak najważniejsza osoba w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. Pokaż, że jesteś ważny, ważna.

Pewnie wybranie właściwej pozycji nie stanowiło żadnego problemu. Myślę, że to nie była też kwestia logicznego wyboru, ale działanie automatyczne, po prostu wiadomo jaką pozycję przyjąć.
Dlaczego więc tak często pokazujemy ciałem rzeczy sprzeczne z tym co mówimy? Bo mamy małą świadomość tego jak wiele ciało o nas opowiada. Także o tym co pozornie nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Myślę o  naszych stanach emocjonalnych i nastawieniu, zapominamy o tym, że ciało jest niezwykle silnie połączone z emocjami i te dwa światy wpływają na siebie wzajemnie.

Dlatego właśnie komunikacja niewerbalna jest tak istotna. Uznawana jest wręcz za najważniejszy składnik komunikacji w komunikacji bezpośredniej. Z tej przyczyny szkolenie wystąpienia biznesowe, zawiera tak wiele elementów z tego zakresu.

Wystąpienia publiczne

Sztuka wystąpień publicznych. Ważna podpowiedź.

Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że…nie chodzi o to co powiedziałeś, ale jak wyglądałeś, kiedy to mówiłeś. Słowa służą przekazywania informacji, a mowa ciała do nawiązywania  relacji.

W kolejnych wpisach przeczytasz więcej np. o pozycjach ciała, np. TUTAJ 

Trening wystąpień publicznych dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np. szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

Szkolenia online