Testy badające Inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne

TRE - Test Rozumienia Emocji

test ok 25 min + konsultacja ok 60 min

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada zdolność do rozumienia emocji, która jest traktowana jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej,
 • bardzo przydatny w pracy z rodzicami,
 • bardzo przydatny w terapii par,
 • bardzo przydatny  przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia czy zawodu,
 • może być przydatny w selekcji i rekrutacji pracowników,
 • pomaga wskazać osoby mające predyspozycje do pracy wymagającej kontaktów z innymi ludźmi,
 • pomaga w ocenie czy dana osoba ma trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, co natomiast wskazuje na potrzeby rozwojowe w tym zakresie. 

 

Dla kogo: Dorośli i młodzież od 15 roku życia.

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; czas badania: około 25 minut.

Autorzy: Anna Matczak i Joanna Piekarska

SIE-T - Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze

test ok 20 min + konsultacja ok 60 min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomocny w pomiarze zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej, co jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej,
 • przydatna w selekcji  i rekrutacji,
 • przydatna w analizie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych. 

 

Dla kogo: Młodzież od 16. roku życia i dorośli

Zasady: Badania grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 – 20 minut

Autorzy: Anna Matczak, Joanna Piekarska, Elżbieta Studniarek

PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych

test ok 20 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada kompetencje społeczne i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich,
 • pomocny w  selekcji i alokacji pracowników,
 • pomocny w określaniu mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby,
 • pomocny w określaniu potrzeb szkoleniowych,
 • przydatny także na polu terapeutycznym, w określaniu deficytów kompetencji społecznych, niskiej samooceny własnego funkcjonowania społecznego i poczucia małej skuteczności w kontaktach z ludźmi. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe bez ograniczenia czasu, przeciętnie badanie nie przekracza 20 minut. Przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim.

Autorzy: Anna Matczak, Katarzyna Martowska

PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

test ok 90-120 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada inteligencję emocjonalną,
 • pomaga w ocenie jej ogólnego poziomu,
 • pomaga też w ocenie różnych jej aspektów:
  • zdolność do akceptowania, wyrażania i wykorzystywania własnych emocji w działaniu,
  • zdolność do empatii – rozumienia i rozpoznawania emocji u innych ludzi,
  • zdolność do kontrolowania, także poznawczego, własnych emocji. Chodzi o świadome sterowanie emocjami,  wzbudzanie ich w sobie, sterownie ich przebiegiem,  wyciszanie ich, dotyczy też dostosowywania wyrażania uczuć do wymagań sytuacji i kontrolowanie tego jak są ujawniane.
  • zdolność do rozumienia i uświadamiania sobie własnych emocji.

 

 • pomocny przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia lub zawodu,
 • pomaga określić mocne i słabe strony osoby badanej, co jest znakomitą bazą do planowania etapów rozwoju lub terapii,
 • bardzo przydatny w selekcji i rekrutacji na stanowiska związane z kontaktami z innymi,
 • bardzo przydatny w analizie niepowodzeń relacyjnych.

 

Dla kogo: młodzież i dorośli. 

Zasady: czas trwania 90-120 min 

Autorzy: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

KU - Kwestionariusz Ustosunkowań KU

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł
 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada stopnień pozytywności stosunku do własnej osoby i innych ludzi, w oparciu między innymi o analizę transakcyjną E. Berne’a
 • może być bardzo przydatny w pracy terapeutycznej,
 • może być bardzo pomocny w określaniu przyczyn trudności na polu zawodowych, w odniesieniu do komunikacji z innymi. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: ok. 15 minut

Autorzy: Anna Sukiennik

KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

test ok 20 min  + konsultacja ok 60 min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w ocenie ogólnej kompetencji społecznych, postrzeganych jako podstawa do skutecznego funkcjonowania w sytuacjach społecznych,
 • pomaga w ocenie kompetencji społecznych w sytuacjach ekspozycji społecznej,
 • pomaga w ocenie kompetencji w sytuacjach wymagających asertywności,
 • pomaga w ocenie kompetencji sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego,
 • pomocny w doradztwie zawodowym,
 • bardzo przydatny w celach selekcyjnych. 

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20 minut.

Autorzy: Anna Matczak

INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

test ok 10 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada inteligencję emocjonalną, postrzeganą jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: N. S. Schutte, J. M. Malouff, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, Ch. J. Gloden, L. Dornheim

IAS Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

3490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w pomiarze cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi,
 • pomaga w diagnozie typowego rodzaju zachowań interpersonalnych,
 • pomaga w charakteryzowaniu dynamiki relacji, jakie mają miejsce w różnego rodzaju grupach czy zespołach,
 • pomaga w charakteryzowaniu dynamiki relacji w rodzinie,
 • określić możliwe problemy interpersonalne i zagrażające zaburzenia osobowości.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 10-15 minu

Autorzy: Jerry S. Wiggins

DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

test ok 15 min, test  + konsultacja ok 60 min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada inteligencję emocjonalną,
 • bada zdolność do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, a także respektowania ich i rozumienia ich funkcji.

 

Dla kogo: młodzież, dorośli

Zasady: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 minut

Autorzy: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022

Kursy online