Testy badające inteligencję

WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - Wersja Zmodyfikowana

test ok 60 min + konsultacja ok 60 min

690 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada poziom inteligencji ogólnej,
 • bardzo pomocny w diagnozie intelektu,
 • składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych,
 • pomaga ocenić  informacje o silnych i słabych punktach danej osoby,
 • pozwala ocenić werbalny i niewerbalny IQ

 

Dla kogo: Dzieci w wieku szkolnym (6-16 lat)

Zasady: Badanie indywidualne; przeciętnie około 60 minut

Autorzy: David Wechsler

WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana

test ok 60-90 min + konsultacja ok 60 min

790 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada poziom inteligencji ogólnej,
 • bardzo pomocny w diagnozie intelektu,
 • składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych,
 • pomaga ocenić  informacje o silnych i słabych punktach danej osoby,
 • pozwala ocenić werbalny i niewerbalny IQ. 

 

Dla kogo: Młodzież powyżej 16 lat, dorośli.

Zasady: Badanie indywidualne; przeciętnie 60-90 minut

Autorzy: David Wechsler

TRS-S, TRS-Z Test Rozumienia Słów – Wersja Standard i Wersja dla Zaawansowanych

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

Co bada? W czym pomaga? 

* Wersja TRS-S przeznaczona dla populacji ogólnej, wersja TRS-Z, dla osób o ponadprzeciętnym poziomie intelektualnym

 • bada poziom inteligencji skrystalizowanej,
 • jest bardzo pomocny jak uzupełnienie testów inteligencji płynnej, takich jak Test Matryc Ravena czy Neutralny Kulturowo Test „g” Cattella,
 • pomocny w pomiarze zasobu słownikowego, który może być traktowany, jako wskaźnik zdolności werbalnych i inteligencji ogólnej,
 • powala na ocenę jakości funkcjonowania w dziedzinach wymagających dobrego operowania materiałem werbalnym i sprawnego porozumiewania się językowego z innymi,
 • bardzo przydatny w poradnictwie szkolnym i zawodowym,
 • bardzo przydatny jako narzędzie o charakterze selekcyjnym,
 • bardzo przydatny jako narzędzie do prognozowania efektywności zawodowej pracowników,
 • bardzo przydatny w  ocenie potencjału rozwojowego pracowników. 

Dla kogo: Dorośli, młodzież

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: 12-15 minut

Autorzy: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

TMZ - Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych

test ok 35 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

*Wersja przeznaczona dla osób ponadprzeciętnie zdolnych.

 • powala na ocenę szybkości efektywnej pracy intelektualnej,
 • bada poziom inteligencji ogólnej, 
 • bardzo pomocny w selekcji np. w ramach wybierania ścieżki rozwoju ponieważ pomaga wyłonić osoby upośledzone lub wybitnych zdolnościach,
 • bardzo pomocny w rekrutacji,
 • pomaga określić  możliwości poznawcze,
 • pomocny w  diagnozie inteligencji np. w celu wydania orzeczenia sądowego,

 

Dla kogo: Młodzież i dorośli ponadprzeciętnie inteligentni

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; czas ograniczony – 5 minut na Serię I i 30 minut na Serię II

Autorzy: dr John C. Raven

TMS-R - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Równoległa

test ok 35 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł
 

Co bada? W czym pomaga? 

* Forma Równoległa jest równoważna do klasycnej. 

 • bada poziom inteligencji ogólnej, 
 • bardzo pomocny w selekcji np. w ramach wybierania ścieżki rozwoju ponieważ pomaga wyłonić osoby upośledzone lub wybitnych zdolnościach,
 • bardzo pomocny w rekrutacji,
 • pomaga określić  możliwości poznawcze,
 • pomocny w  diagnozie inteligencji np. w celu wydania orzeczenia sądowego,

 

Dla kogo: przede wszystkim do celów selekcyjnych w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących przeciętny poziom intelektualny.

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 35 minut

Autorzy: dr John C. Raven

TMZ - Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych

test ok 35 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

*Wersja przeznaczona dla osób ponadprzeciętnie zdolnych.

 • powala na ocenę szybkości efektywnej pracy intelektualnej,
 • bada poziom inteligencji ogólnej, 
 • bardzo pomocny w selekcji np. w ramach wybierania ścieżki rozwoju ponieważ pomaga wyłonić osoby upośledzone lub wybitnych zdolnościach,
 • bardzo pomocny w rekrutacji,
 • pomaga określić  możliwości poznawcze,
 • pomocny w  diagnozie inteligencji np. w celu wydania orzeczenia sądowego,

 

Dla kogo: Młodzież i dorośli ponadprzeciętnie inteligentni

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; czas ograniczony – 5 minut na Serię I i 30 minut na Serię II

Autorzy: dr John C. Raven

TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus

test ok 35 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

* Forma Plus jest trudniejsza od klasycznej.

 • bada poziom inteligencji ogólnej, 
 • bardzo pomocny w selekcji np. w ramach wybierania ścieżki rozwoju ponieważ pomaga wyłonić osoby upośledzone lub wybitnych zdolnościach,
 • bardzo pomocny w rekrutacji,
 • pomaga określić  możliwości poznawcze,
 • pomocny w  diagnozie inteligencji np. w celu wydania orzeczenia sądowego,

 

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 60 minut

Autorzy: dr John C. Raven

TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna

test ok 35 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada poziom inteligencji ogólnej, 
 • bardzo pomocny w selekcji np. w ramach wybierania ścieżki rozwoju ponieważ pomaga wyłonić osoby upośledzone lub wybitnych zdolnościach,
 • bardzo pomocny w rekrutacji,
 • pomaga określić  możliwości poznawcze,
 • pomocny w  diagnozie inteligencji np. w celu wydania orzeczenia sądowego,

 

Dla kogo: Dzieci (od 6 roku życia), młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 35 minut

Autorzy: dr John C. Raven

TIS - Bateria Testów TIS

test ok 60 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada inteligencję skrystalizowaną,
 • pomaga ocenić cztery typy zdolności: matematyczno- logiczne, werbalne, logiczno-werbalne oraz zdolność do reprodukowania nabytej wiedzy,
 • bardzo przydatny w selekcji, rekrutacji i doradztwie zawodowym. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania ograniczony – wynosi 60 minut.

Autorzy: Ewa Zalewska

OMNIBUS - Test Inteligencji OMNIBUS

test ok 60 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w pomiarze inteligencji ogólnej,
 • pomaga też w ocenie dwóch odrębnych czynników, rozumowania i wiedzy,
 • przydatny w selekcji i rekrutacji. 

 

Dla kogo: Studenci, dorośli z wyższym wykształceniem

Zasady: Badanie grupowe; czas ograniczony – 60 minut

Autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz

DMI - Diagnoza Możliwości Intelektualnych

test ok 40 min  + konsultacja ok 60-90min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada możliwości intelektualne, zamiast lub jako uzupełnienie testu inteligencji,
 • pomaga w ocenie stopnia rozwoju operacji umysłowych,
 • pomaga w ocenie zróżnicowania sprawności intelektualnej,
 • pomaga w prowadzeniu oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych oraz stymulujących rozwój myślenia.

 

Dla kogo: dzieci w wieku szkolnym

Zasady: badanie grupowe lub indywidualne; czas badania nieograniczony; test stosuje się w trakcie dwóch sesji, każda trwa około 40 minut.

Autorzy: Anna Matczak 

APIS-P(R) - Bateria Testów APIS-P(R)

test ok 58 min  + konsultacja ok 60min 

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • poziom inteligencji ogólnej,
 • pomaga w selekcji,
 • pomaga w doradztwie zawodowym,
 • pomaga w poradnictwie szkolnym,
 • pomaga w prognozowaniu osiągnięć szkolnych. 

 

Dla kogo: uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum i rozpoczynający naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Zasady: badanie grupowe; czas wykonywania każdego testu ściśle ograniczony; czas łączny – 58 minut.

Autorzy: Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Teresa Szustrowa 

APIS-Z - Bateria Testów APIS-Z

test ok 60 min, test  + konsultacja ok 60min 

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • poziom inteligencji ogólnej,
 • pomaga w selekcji,
 • pomaga w doradztwie zawodowym. 

 

Dla kogo: Młodzież kończąca szkołę średnią oraz młodzież studiująca; dorośli

Zasady: Badanie grupowe; czas wykonywania każdego testu ściśle ograniczony; czas łączny – 60 minut

Autorzy: Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Teresa Szustrowa 

 

CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2

test ok 60 min, test  + konsultacja ok 120 min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • bada inteligencję ogólną rozumianą jako inteligencja płynna,
 • pomaga w prognozowaniu dalszych osiągnięć jednostki,
 • pomaga w poradnictwie szkolnym np. przy określaniu kolejnych etapów nauczania i wyborów,
 • pomaga w identyfikowaniu uczniów wymagających zastosowania programów wyrównawczych,
 • pomaga w poradnictwie zawodowym, w selekcji oraz doradztwie
 • pomaga w coachingu. 

 

Dla kogo: Dzieci, młodzież, dorośli

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas ograniczony – około 60 minut

Autorzy: Raymond B. Cattell, Rudolf H. Weiβ 

CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3

test ok 30 min, test  + konsultacja ok 90 min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 •  Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 •  Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga? 

 • pomaga w pomiarze inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna,
 • bardzo pomocny, w  prognozowaniu powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji,
 • pomaga w selekcji zawodowej,
 • pomaga w poradnictwie szkolno- zawodowym,
 • pomaga w prognozowaniu powodzenia na wyższych szczeblach edukacji,
 • pomaga w prognozowaniu funkcjonowania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych.

Dla kogo: Licealiści, studenci, dorośli z wyższym wykształceniem. Dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji.

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas ograniczony – około 30 minut

Autorzy: Raymond B. Cattell, Alberta K.S. Cattell

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022

Kursy online