Testy wspierające rodzinę

CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów

test ok 35 min, test + konsultacja ok 90 min

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł


Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w diagnozie kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów,  opiekunów prawnych i mediatorów
 • pomaga w ocenie zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 35 minut

Autorzy: F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro

TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

test ok 20 min + konsultacja ok 60 min

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?
do pomiaru kompetencji rodzicielskich,

 • pomaga określić  cechy rodziców, które wpływają na ich właściwe postępowanie z dziećmi, rozumiane jako sprzyjacie niż rozwojowi, mowa tu o  kształtowaniu autonomii,  umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności,
 • bardzo przydatny zarówno w analizie aktualnych rodziców jak i osób, które jeszcze dzieci nie mają,
 • bardzo przydatny w sytuacjach kiedy dziecko ma problemy w domu czy szkole, ponieważ jednym z ich źródeł mogą być zachowania rodziców,
 • pomaga określić kompetencje rodzicielskie matki i ojca,
 • bardzo pomocny w ocenie   z jakimi tendencjami  rodziców mogą być związane problemy dziecka,
 • pomaga w analizie błędów wychowawczych, pokazuje słabe i mocne strony,
 • bardzo pomocny w planowaniu działań terapeutycznych czy rozwojowych dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności,
 • bardzo przydatny w badaniach kandydatów na rodziców adopcyjnych czy rodziców zastępczych.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 25 minut

Autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska

SPR - Skala Postaw Rodzicielskich

test ok 40 min + konsultacja ok 60 min

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada postawy rodzicielskie,
 • pomocny w ocenie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej,
 • przydatny w diagnozie, terapii i rozwoju do poznawania mechanizmów funkcjonujących w systemach rodzinnych, które mogą wpływać na klienta/pacjenta.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony; przeciętnie około 40 minut

Autorzy: Mieczysław Plopa

SOR - Skale Oceny Rodziny

bez ograniczenia  + konsultacja ok 60min

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada funkcjonowanie rodziny, można go stosować indywidualnie i do całej rodziny,
 • bada rodzinę w odniesieniu do czterech skal: zrównoważonej spójności i zrównoważonej elastyczności oraz komunikacji i zadowolenia z życia rodzinnego,
 • przydatny w diagnozie, terapii i rozwoju do poznawania mechanizmów funkcjonujących w systemach rodzinnych, które mogą wpływać na klienta/pacjenta. 

 

Dla kogo: Dzieci od 12. roku życia i dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Autorzy: Andrzej Margasiński

KSP - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada style przywiązaniowe w relacjach partnerskich (romantycznych),
 • pomaga w określeniu tego czy badany posiada styl bezpieczny, lękowo-ambiwalentny, czy unikowy, style te są bazą tworzenia relacji w życiu dorosłym. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badanie – nieograniczony; przeciętnie około 15 minut

Autorzy: Mieczysław Plopa

KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych

test ok 15 min  + konsultacja ok 60min 

390 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w pomiarze ról psychologicznych, które młodzi dorośli pełnili w swoich rodzinach.
 • bada wybrane role psychologiczne ujmowane jako utrwalone mechanizmy przystosowawcze,
 • pomaga jako narzędzie będące bazą do pogłębienia analiz określonych mechanizmów adaptacyjnych u osób rozpoczynających terapię (np. dorosłych dzieci alkoholików),
 • pomaga też w badaniu ról rodzinach gdzie pojawia się alkoholizm i narkomania.

 

Dla kogo: Młodzi dorośli 17 – 35 lat

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 15 minut

Autorzy: Andrzej Margasiński

KRR - Kwestionariusz Relacji Rodzinnych

test ok 90 min  + konsultacja ok 60min 

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada relacje rodzinne w percepcji młodych ludzi, 
 • pomaga w ocenie rodziny jako całości na wymiarach: komunikacja, spójność, autonomia – kontrola i tożsamość,
 • pomaga w ocenie rodziców jako pary małżeńskiej na wymiarach: komunikacja i spójność,
 • pomaga w ocenie relacji z matką na wymiarach: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola,
 • pomaga w ocenie relacji z ojcem na wymiarach: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola,
 • pomaga w ocenie wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka na wymiarach: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola,
 • pomaga w ocenie wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec na wymiarach: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola,
 • badać można całość lub wybraną cześć. 

 

Dla kogo: Młodzież 15-20 lat

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony; przeciętnie dla jednej wersji: 10–15 minut

Autorzy: Mieczysław Plopa i Piotr Połomski

KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

test ok 40 min  + konsultacja ok 60min 

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada retrospektywną oceny postaw rodzicielskich matki i ojca,
 • powala na ocenę postaw matki i ojca osobno,
 • pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacja/odrzucenie, autonomia, niekonsekwencja, nadmierne ochranianie i nadmierne wymaganie.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony; przeciętnie około 40 minut.

Autorzy: Mieczysław Plopa

KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

test ok 40 min  + konsultacja ok 60min 

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • bada zachowania komunikacyjne w małżeństwie,
 • pomaga w diagnozowaniu mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie.

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony; przeciętnie około 40 minut

Autorzy: Mieczysław Plopa (2008)

KKMiP - Komunikacja w bliskich związkach

test ok 40 min  + konsultacja ok 60min 

590 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w odczytywaniu poziomu i jakości komunikacji między partnerami w bliskim związku,
 • pomaga w spojrzeniu na związek z perspektywy,
 • pomaga w głębszym zrozumieniu relacji między partnerami,
 • pomaga we właściwym określeniu kierunku działań terapeutycznych, dla poprawy relacji, lub zmiany nawyków danej osoby. 

 

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony; przeciętnie około 40 minut

Autorzy: Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa

FTT - Test Bajek

test ok 45 min  + konsultacja ok 60min 

490 PLN netto

 

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną. 

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie  dokumentów opisujących wynik:

 • Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł 
 • Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do  490 zł

 

Co bada? W czym pomaga?

 • pomaga w ocenie m. in. takich zmiennych jak: lęk, agresja, obraz siebie, potrzeba ochrony, potrzeba aprobaty, różne mechanizmy obronne,
 • pomaga w diagnozie relacji w rodzinie.

 

Dla kogo: Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Zasady: Badanie indywidualne; czas badania jest nieograniczony, przeciętnie – około 45 minut
Autorzy: Carina Coulacoglou

Chcesz wykonać test lub zapisać swoich pracowników?

Zadzwoń: +48 693 425 350

Napisz: marcin@marcinmanka.com

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka 2022
Szkolenia online