Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Wystąpienia publiczne szkolenie indywidualne – asertywność

Wystąpienia publiczne szkolenie indywidualne – asertywność

Wiele razy wspominałem już o asertywności. Moim zdaniem to jedna z najważniejszych umiejętności w kontekście projektu wystąpienia publiczne szkolenie indywidualne. Dlaczego tak myślę? Będzie to wynikało jasno z definicji, którą przytoczę. Z pewnością asertywność będzie szczególnie istotna gdy pojawią się jakiekolwiek sytuacje trudne. W rezultacie, tutaj zajmiemy się podstawami tego zagadnienia. Na początku zadajmy sobie ważne pytanie? Co to jest asertywność?

 

lightbulb

Wystąpienia publiczne szkolenie indywidualne
ĆWICZENIE „Co to jest asertywność?”

Powiedz jak ją rozumiesz, ale bez sprawdzania w internecie, podaj swoją definicję.
Bardzo często w definicjach podawanych przez uczestników moich szkoleń z prowadzenia prezentacji biznesowych, pojawia się informacja, że asertywność to umiejętność mówienia nie lub stawiania granic. Tym czasem jest to tylko bardzo mała część tego czym są zachowania asertywne.

 

lightbulb

Kurs wystąpienia publiczne – ważna podpowiedź

Definicja

Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień. Do tego w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby. Granicą naszych praw i potrzeb, są prawa i potrzeby innych.

Oto elementy, które składają się na asertywność.

 • Pewność siebie,
 • wiara we własne siły i możliwości,
 • pozytywny stosunek do siebie i innych,
 • szacunek dla siebie i innych,
 • stanowczość i zdecydowanie,
 • dbałość o poszanowanie własnych praw,
 • o poszanowanie praw innych osób,
 • uczciwe i szczere postępowanie,
 • otwarte wyrażenie swoich postaw, uczuć, opinii i pragnień.

Spojrzenie innych znakomitych psychologów na kwestię asertywności, pomoże Ci uzyskać pełniejszy jej obraz. Tak jak już wiele razy wspominałem, moim zdaniem w asertywność to jeden z najważniejszych elementów projektu wystąpienia publiczne szkolenie indywidualne.

Szkolenie wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe – siedem warunków asertywności wg. Hanny Hamer

 1. Bezsprzecznie, masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb i uczuć. Masz do nich prawo tak długo, dopóki nie ranisz innych.
 2. Podobnie posiadasz prawo do wyrażania siebie, nawet jeśli rani to kogoś innego. Dopóki Twoje intencje nie są agresywne.
 3. Pamiętaj, że masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb. Dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić.
 4. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.
 5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.

Podsumowując, mam nadzieję, że teraz już rozumiesz koncepcję asertywności. Godnym uwagi jest fakt, że asertywność to jeden z najważniejszych elementów szkolenia z wystąpień publicznych. Z pewnością sama świadomość tego czym jest asertywność, pomaga zrozumieć dlaczego warto ją rozwijać. Konkludując, w związku z tym, że asertywność opiera się na umiejętności wyznaczania swoich granic i dbania o nie, jej rozwój wymaga pracy na świadomością siebie i swoich emocji. Tym samym nad budowaniem samoakceptacji i poczucia własnej wartości.

Więcej na ten temat w kolejnych wpisach np. TUTAJ . 

W TYM miejscu  przeczytasz o coachingu
TU o szkoleniach

Wystąpienia publiczne szkolenie indywidualne dostępne jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Reasumując, jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu  

Na koniec, do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online

Szkolenia online