Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Kurs autoprezentacji Warszawa – wiedza psychologiczna

Kurs autoprezentacji Warszawa – wiedza psychologiczna

Kurs autoprezentacji Warszawa – wiedza psychologiczna – „Życie to teatr”

Tak uważał wybitny amerykański socjolog i pisarz, Erving Goffman. Według niego większość relacji i interakcji społecznych można porównać do spektaklu teatralnego. Do książki, której jest autorem i zawartej w niej wiedzy będziemy się często odnosić w ramach mojego projektu kurs autoprezentacji Warszawa.

Ludzie przez całe życie odgrywają pewne role. Mogą się one zmieniać wraz z wiekiem i osiągnięciami, ale zawsze są zbiorem oczekiwań stawianych przez innych członków społeczeństwa albo wynikających z zajmowanej właśnie pozycji. Każda z ról wiąże się z istnieniem praw, obowiązków oraz zakazów i nakazów. Rola jest elementem większego scenariusza, w którym są też uwzględnieni inni aktorzy i każdy z nich musi dostosować się do gry pozostałych. Na takich samych zasadach budowane są relacje oraz interakcje społeczne.

Według Goffmana aktorzy prezentują się, chcąc jak najlepiej odegrać rolę. Będę powtarzał, że idealnie byłoby zauważyć w sobie wszystkie te społeczne wpływy, jednak z pamięcią, że jako istotom, ultra społecznym, niezwykle trudno byłoby nam żyć poza nimi. Przejdźmy teraz do tego czym jest sama autoprezentacja.

Kurs autoprezentacji Warszawa – definicja

Bez wątpienia jest niezwykle istotnym elementem ludzkiej natury, wpływającym na bardzo wiele aspektów naszego życia. Koncepcja „ja” – czyli przekonania na swój temat, wizja siebie samego – zależą w dużej mierze od tego, jak widzą nas inni. Właśnie na tej podstawie utrzymujemy, podwyższamy bądź tracimy dobre mniemanie o sobie, czyli poczucie własnej wartości. Oczywiście można i powinno się budować własną wartość w oparciu o swoje wnętrze a nie innych, ale prawda jest taka, że rodzimy i wychowujemy się w relacjach i to co wtedy dostaniemy od otoczenia, głownie rodziców – czy opiekunów, tworzy bazę naszego postrzeganie siebie w dorosłym życiu, zmiana tego jest możliwa, ale wymagająca.

I choć może to być zaskakujące, to dla mnie jako psychologa i trenera wystąpień publicznych, jest najważniejszy punkt pracy podczas kursu autoprezentacji Warszawa.

Proces kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni, nazywamy właśnie autoprezentacją. Badania potwierdzają, że wyobrażenia innych ludzi o nas samych mają duży wpływ na naszą pozycję społeczną, relacje oraz wspomniane poczucie własnej wartości..
Masz już pewne wyobrażenie o autoprezentacji. O tym jak silnie wpływa na nasze postrzeganie innych i jak mocno przenika różne dziedziny życia. Zastanówmy się teraz nad jej definicją.

Autoprezentacja

Autoprezentacja jest zwykle rozumiana jako zabiegi podejmowane przez nas celem modyfikowania sposobu, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych ludzi, oraz sterowania tym procesem, tak by wywrzeć na innych pożądane wrażenie. To sposób, w jaki człowiek za pomocą sygnałów werbalnych i niewerbalnych komunikuje się z otoczeniem. Opiera się na tym, jak dana osoba się zachowuje i jak wygląda. To sposób pokazania siebie takimi, jakimi jesteśmy lub jakimi chcemy być. Poprzez nią pokazujemy siebie tak, żeby wywrzeć na innych określone wrażenie zgodne z naszymi celami czy potrzebami.
To była wersja dłuższa, ja na co dzień w trackie projektu kurs autoprezentacji Warszawa posługuję się taką.

„Autoprezentacja, to umiejętne i świadome sterowanie wrażeniem jakie wywieramy na innych, pokazywanie siebie takimi jakimi jesteśmy, lub jakimi chcemy aby nas postrzegano”.

kurs autoprezentacji Warszawa – skłonność do autoprezentacji

Jesteśmy bardziej skłonni do autoprezentacji im:

silniej wierzymy, że sposób postrzegania nas przez innych ludzi decyduje o osiągnięciu naszych celów;
bardziej zależy nam na tym celu;
bardziej zależy nam na aprobacie innych;
większa jest rozbieżność między pożądanym a rzeczywistym obrazem naszej osoby, jaki mają inni;
bardziej cechują nas skłonność do samokontroli zachowania i samoświadomość publiczna.

Wystąpienia publiczne szkolenie – autoprezentacja – zjawiska psychologiczne

Autoprezentacja wiąże się ze zjawiskami psychologicznymi takimi jak ignorowanie wywieranego wrażenia, świadomość wywieranego wrażenia, świadomość publiczna oraz bycie w centrum uwagi. Są to tzw. cztery poziomy kontroli wrażenia wywieranego na innych (Leary Kowalski, 2001).
Ignorowanie wywieranego wrażenia to całkowita nieświadomość, jak spostrzegają nas inni. Co więcej, nie zastanawiamy się nawet nad tym, że ktoś buduje sobie jakiś wizerunek nas samych.
Świadomość wywieranego wrażenia to stan akceptacji faktu, że ludzie mogą tworzyć sobie jakiś wizerunek nas samych i akceptujemy to w sposób naturalny. Nie zastanawiamy się nad tym, nie poświęcamy temu uwagi i nie staramy się tego zmieniać.

Świadomość publiczna to skłonność do ciągłego zdawania sobie sprawy, że jest się przedmiotem uwagi. Osoby o wysokiej samoświadomości publicznej są szczególnie wyczulone na to, jak oceniają je inni ludzie. Często negatywnie reagują na odrzucenie oraz w większym stopniu koncentrują się na własnej reputacji. W trakcie mojego kursu autoprezentacji Warszawa, dowiesz się jak to zmieniać.
Bycie w centrum uwagi uruchamia proces kontroli wywieranego przez nas wrażenia. Uświadamia to nam, że jesteśmy obserwowani i prawdopodobnie oceniani.

 Wystąpienia publiczne szkolenie – autoprezentacja – manipulacja

Często gdy rozmawiamy na szkoleniach z autoprezentacji, spotykam się z opinią, że jest ona czymś złym, że kojarzy się z oszukiwaniem.
Część z Was pomyślała zapewne o kłamstwie, naciąganych faktach, instrumentalnym posługiwaniu się innymi w celu uzyskania konkretnych korzyści. Co prawda autoprezentacja jest dokonywana głównie z pobudek egoistycznych, ale przynosi pożyteczne skutki społeczne.
Przekonanie, że autoprezentacja to oszukiwanie innych, jest oczywiście błędne. Po pierwsze dotyczy ona każdego zna nas, można jedynie nie być tego świadomym. Po drugie, polega ona zwykle na podkreślaniu w danej sytuacji przydatnych cech, które rzeczywiście posiadamy a nie na wymyślaniu nowych. Tego że autoprezentacja nie jest kłamstwem dowodził w swoich badaniach Mark Leary.

Wystąpienia publiczne

Szkolenie z wystąpień publicznych. Ważna podpowiedź.


BADANIA

Pokazał on, że ludzie prezentują najczęściej prawdziwy wizerunek siebie. Tyle że w danych sytuacjach zwracają uwagę innych na pewne elementy, a od innych ją odwracają. Wydaje się to dość zrozumiale. Inne cechy będą istotne u tego samego sportowca np. boksera na randce, inne na spotkaniu w sprawie kontraktu reklamowego, jeszcze inne w trakcie walki bokserskiej.

Kurs autoprezentacji Warszawa – autoprezentacja – świadomość

ŚWIADOMOŚĆ KLUCZEM DO AUTOPREZENTACJI

Świadoma autoprezentacja wymaga odpowiedzenia sobie na kilka pytań:
Po co się prezentuję?
Przed kim się prezentuję?
O czym informuję?
Jakim kanałem komunikacyjnym się posługuję?
Jaki ma być skutek/efekt autoprezentacji?

I właśnie o tym napiszę w kolejnych artykułach. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam też na moje szkolenie z tego zakresu lub na coaching.
TUTAJ przeczytasz o coachingu
TUTAJ o szkoleniach.

Szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu  

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

Szkolenia online