Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek – wizerunek pracowników – moje badania

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek – wizerunek pracowników – moje badania

Zaskakujące badania! Ubranie pracownika wpływa nie tylko na wyobrażenie o jego cechach. Wpływa także na wnioski dotyczące osób z którymi pracuje, oraz całej firmy i jej oferty. Szkolenie autoprezentacja i wizerunek, opieram na psychologicznej zdobytej w trzech szkołach, a także na badaniach własnych.

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek – pierwsze wrażenie – moje badania

 

Pierwsze wrażenie ma wpływ na dalsze postrzeganie danego człowieka. Czy ma wpływ również na to, jak widzimy jego otoczenie? Myślę o współpracownikach, ofercie firmy i całej instytucji, w której jest zatrudniona ta osoba itp.  Na te pytania szukałem odpowiedzi w swoich badaniach. Wnioski są zaskakujące.

 

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek – jak prowadziłem badania

Prezentowałem badanym zdjęcia tej samej osoby, która za każdym razem była odrobinę inaczej ubrana. Na pierwszym zdjęciu mężczyzna miał białą koszulę, marynarkę i krawat, na drugim białą koszulę, bez krawata z rozpiętym guzikiem oraz marynarkę, na trzecim zdjęciu jedynie białą koszulę, z podwiniętymi rękawami.

    

Celem badania było sprawdzenie wpływu zmian w wizerunku pracownika, na postrzeganie jego cech, ale co ważniejsze, zbadanie czy wyobrażenia te są przenoszone  na zasadzie skojarzenia na jego współpracowników i całą firmę.

Szkolenie autoprezentacja – Wyniki badania

Okazało się, że z wyjątkiem wpływu rodzaju stylizacji na postrzeganą sympatyczność.  W mniejszym lub większym stopniu wizerunek pracownika pierwszego kontaktu wiąże się z postrzeganiem jego wiarygodności, kompetencji, zdyscyplinowania i uporządkowania. Dodatkowo wyniki dostarczają dowodów na poparcie związku wizerunku pracownika pierwszego kontaktu z wyobrażeniami na temat cech jego współpracowników. Takich jak kompetencja,  czy przekonanie co do jakości usług świadczonych przez ich oddział. Znalazłem również dowody potwierdzające, że rodzaj stylizacji ubioru pracownika wywiera istotny wpływ na szacowanie ceny oferty firmy.

Do konkretów przejdę w dalszej części tekstu, zacznijmy od wprowadzenia merytorycznego. Jest to wiedza, którą wykorzystuję w ramach projektu szkolenie autoprezentacja i wizerunek.

Szkolenie wizerunek – Kim są pracownicy pierwszego kontaktu

Wpływ na postrzeganie firmy przez klienta mają wszyscy pracownicy, jednak bez wątpienia są działy i stanowiska, które w tym zakresie odgrywają kluczową rolę. Pracujące tam osoby, nazywane dalej pracownikami pierwszego kontaktu, mając bezpośredni kontakt z klientami, nadają organizacji ludzką twarz, a ich cechy, mogą być kojarzone z całą firmą. Do grupy tej zaliczam pracowników działów sprzedaży, obsługi klienta, ochronę w sklepach, ekspedientów przy kasach, działy call center, pracowników recepcji, działów PR, marketingu – czyli takie osoby, które mają w pracy bezpośredni kontakt z klientami lub partnerami firmy.

Ich rola

Pracownicy pierwszego kontaktu pełnią bardzo istotną funkcję w kształtowaniu wizerunku firmy. Wiele mówi się o roli pozytywnych relacji z klientami i ich wpływie na wyniki firmy. Samo dbanie o techniczną czy proceduralną jakość usługi lub obsługi to jedno, inną zaś kwestią jest budowanie relacji z klientem i jego pozytywnego nastawienia już w chwili pierwszego spotkania z nim. Pierwsze wrażenie ma wpływ na dalsze postrzeganie danego człowieka. Czy ma jednak wpływ również na to, jak widzimy jego otoczenie, czyli m.in. współpracowników, ofertę firmy i całą instytucję, w której jest zatrudniona ta osoba?

 

Kontakt osobisty

Kontakt osobisty, zachodzący w momencie sprzedaży czy obsługi klienta, to okazja do obserwacji i wyrobienia sobie zdania na temat pracowników. Jest pewne, że ich zachowania kształtują relacje z klientami, są one bowiem, obok twarzy danej osoby, najważniejszym źródłem informacji o człowieku w pierwszych chwilach kontaktu. Tym zajmuję się w ramach szkolenia z wystąpień publicznych, czy też projektu szkolenie autoprezentacja i wizerunek.

To pierwszy z cyklu kilku wpisów dotyczących autoprezentacji i wizerunku pracowników. Cały cykl opieram na moich badaniach i pracy naukowej.

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek dostępne jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu  

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia online