Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne – komunikacja werbalna i emocje

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne – komunikacja werbalna i emocje

Czas na szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Tym razem o tym, dlaczego język, którego używasz w trakcie wystąpienia publicznego powinien być naturalny. Powinien być charakterystyczny dla Ciebie i powinien pokazywać Twój pryzmat patrzenia na dane rzeczy. Oto jedno z ćwiczeń, które wykorzystuję w moich szkoleniach z wystąpień publicznych.

lightbulb

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne

ĆWICZENIE „MUZYKA ”

Do tego Ćwiczenia potrzeba będzie Ci kartka i długopis.
Zadanie jest takie: napisz proszę na kartce swoją własną definicję słowa muzyka, napisz czym jest dla Ciebie.

Super, w tym czasie ja znalazłem w wyszukiwarce definicję słowa muzyka, w słowniku, który wyskoczył brzmi ona tak…

„Dziedzina sztuki, której tworzywem artystycznym są dźwięki zorganizowane w kompozycyjną całość. Utwory, melodie wykonywane na instrumentach lub przez głos ludzki. Komponowanie, granie, śpiewanie.”

Szkolenia wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

Jest tych definicji oczywiście więcej, ale nie ma to większego znaczenia. Przeczytaj proszę na głos swoją definicję i tą słownikową, którą podałem. Poszukaj różnic, zastanów się która jest ciekawsza dla obiorcy i z jakiego powodu.

Uczestnicy

W trakcie kursu wystąpień publicznych, wiele razy prosiłem uczestników o to, żeby przeczytali tę definicję jeden po drugim na głos. Następnie prosiłem, żeby przeczytali swoje definicje i robiliśmy tak nie tylko małych grupach szkoleniowych, ale też większych wykładowych, nawet do 50 osób. Po takiej serii definicji pytałem uczestników, czy byli zmęczeni słuchaniem tych definicji, czy może zaciekawieni tym co poszczególne osoby mają do powiedzenia, jak opisują to słowo.

Te własne definicje były bardzo różne. Od mocno technicznych, mówiących, o poukładanych dźwiękach, po takie, które opowiadały o niej przez pryzmat szumu wiatru, czy deszczu padającego na parapet. Oto przykładowa „ Muzyka jest częścią mojego życia, słucham jej zawsze i wszędzie. Rano mnie budzi, w ciągu dnia dodaje energii, wieczorem uspokaja. Muzyka to moje ulubione zespoły rockowe, to pianino mojej córki, mimo że to jeszcze czasem boli w uszy. To wreszcie, szum wiatru i dźwięk fal na plaży nad morzem, to odgłosy lasu i letni deszcz w nocy gdy zostawiam otwarte okno”.

Uczestnicy mojego treningu wystąpień publicznych zawsze przyznają, że definicja słownikowa czytana kilka razy, sprawia, że zaczynają tracić uwagę i zaangażowanie, że jest męcząca.

Gdy natomiast czytaliśmy definicje własne, działo się coś innego, uczestnicy za każdym razem odpowiadali, żeby byli zainteresowani tym co mówiły inne osoby, że chętnie słuchali innych opisów co zresztą było widać i słychać, bo cała grupa zwykle jest wtedy cicho, słuchając osoby, która czyta.

Gdy pytałem o to z czego wynika ta różnica, odpowiadają zawsze, że są Ciekawi drugiej osoby, tego jaki opis poda ale co podkreślają też tego co opowiada o sobie definiując słowo muzyka.

Wnioski

To jest dla nas znakomita wskazówka, co prawda  są sytuacje w których skupiamy się głownie na danych, a formę trzeba zachować adekwatną do sytuacji.

Jednak ujawnianie siebie czyli otwartość w opowiadaniu o sobie i swoim wnętrzu może wpływać na to, że inni będą nas bardziej lubili. Potwierdzają to badania. Zależny nam przecież na sympatii, a tą najlepiej zdobywać przez naturalne i szczere postępowanie. Pokazywanie siebie bez maski. Kwestii bycia prawdziwym poświęcam sporą część szkolenia prezentacje biznesowe.

Warto jednak pamiętać o zachowaniu pewnej granicy. Jeśli opowiesz o sobie zbyt wiele, albo o zbyt intymnych rzeczach na pierwszym spotkaniu szczególnie w sytuacji zawodowej, może to nie mieć dobrego wpływu. To tylko jedno z bardzo wielu ciekawych ćwiczeń jakie zawiera moje szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

lightbulb

Szkolenie z wystąpień publicznych. Ważna podpowiedź.

BADANIA

Badanie z 2013 roku przeprowadzone na  Uniwersytecie Stanowym w Illinois pokazuje, że bezpieczne jest mówienie o swoich zainteresowaniach czy też dzielenie się wspomnieniami i doświadczeniami z dzieciństwa. Jesteśmy wtedy postrzegani jako osoby ciepłe. Do tego warto wspomnieć o badaniach z 2016 roku z Uniwersytetu w Oregonie, które pokazały, że czujemy większą sympatię do osób pokazujących swoje naturalne emocje niż do tych którzy je ukrywają.

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne – otwartość, podsumowanie

Podsumowując, w trackie wystąpienia warto być otwartym w granicach dobrego smaku i z wyczuciem. Warto też wprowadzać, informacje, które mówią o naszym nastawieniu emocjonalnym do danej sytuacji.

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne – prosty nie prostacki

No dobrze to teraz czas zając się językiem jakiego używamy w trakcie wystąpienia. Czy ma być pełen trudnych zwrotów i wyszukanych wyrazów, czy też czytelny i prosty na tyle by zrozumiałą go każda osoba będą na widowni.

Jako trener wystąpień publicznych jestem zdecydowanie za prostotą, co nie znaczy, że ma to być język prostacki. Prosty, dla mnie oznacza, formę wypowiedzi, która będzie czytelna dla każdego odbiorcy. Która w sposób przejrzysty i bez zbędnego chwalenia się tym jak wiele trudnych słów znasz. Wyjaśni innym Twój punkt widzenia.
Pamiętaj, że ludzie różnią się od siebie po wieloma względami. Komunikacja, która ma dotrzeć do drugiej strony wymaga więc odpowiedniego dostosowania języka.

lightbulb

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne

ĆWICZENIE „EGALITARYZM ”

Zobaczmy to na przykładzie tego ćwiczenia, które często wykorzystuję w ramach szkolenia ze sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.

Przeczytaj definicję słowa egalitaryzm i na jej podstawie stwórz własną, prostą i czytelną, jedno lub dwa zdania wystarczą…

 

Egalitaryzm (francuskie égalitaire – dążący do równouprawnienia), pogląd społeczno-polityczny domagający się równouprawnienia obywateli pod względem społecznym i politycznym. Radykalny nurt egalitaryzmu stawia postulat równości ekonomicznej. (zasada pełnej równości dochodów, warunków życia, dostępu do dóbr i usług wytwarzanych przez gospodarkę).

U podstaw egalitaryzmu leży przekonanie, że wszyscy ludzie są równi z natury. Fakt ten ma uzasadnienie w racjach moralnych i w poczuciu sprawiedliwości. Na straży przestrzegania równego statusu obywateli stoją instytucje państwa. Idee egalitaryzmu były istotną częścią wszystkich utopijnych koncepcji (utopia.) Obraz oparty na bezwzględnej równości społecznej i majątkowej oraz władzy ludu.

Obecnie egalitaryzm rozumiany jest jako równość szans. (np. powszechny dostęp do oświaty, minimalne wynagrodzenie) Równość wszystkich obywateli wobec prawa. Bez względu na pochodzenie społeczne i różnice etniczne, rasowe, religijne, płci itp. Wątki myśli egalitarnej nadal wyraźnie są zaznaczone w programach politycznych ruchów lewicowych.

 

….

Spójrz po tym na obie definicje, tą podaną i tą stworzoną przez Ciebie.  Przeczytaj je raz jeszcze i pomyśl przez chwilę, która byłaby lepsza gdyby trzeba ją było podać uczestnikom w trakcie konferencji, eventu czy wykładu.

Odpowiedź wydaje się oczywista, że ta krótsza pokazująca szybko i sprawnie, o co chodzi. Są oczywiście przypadki kiedy definicja pełna będzie ok. Np. wykłady z danej dziedziny dla studentów. Jednak w sytuacjach prezentacji biznesowych i sprzedażowych, czy wystąpień publicznych, które rozpatrujemy zwykle wybieraj prostotę.

 

Wystąpienia publiczne szkolenie – przekonujące słowa

Na końcu tej części, jeszcze w ramach ciekawostki podam Ci najbardziej przekonujące słowa. Warto pomyśleć nad ich ujęciem w swoich prezentacjach.

Ciekawostka

– Przekonujące słowa (Uniwersytet Kalifornijski): odkrycie, gwarancja, miłość, udowodniony, rezultat, oszczędzać, łatwy, zdrowie, pieniądze, nowy, bezpieczeństwo, Ty.

To była część dotycząca komunikacji werbalnej. Teraz zajmiemy się tym jak nacechujemy słowa czyli poziomem prajęzykowym…
Nacechujemy słowa …wiem wiem, ani to proste ani czytelne…już tłumaczę…

 

TUTAJ  przeczytasz więcej o komunikacji interpersonalnej 

Trening wystąpień publicznych dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np. szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia online