Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Szkolenie z autoprezentacji – komunikacja prajęzykowa

Szkolenie z autoprezentacji – komunikacja prajęzykowa

Szkolenia wystąpienia publiczne

Szkolenie z autoprezentacji. Ważna podpowiedź.

PARAJĘZYK


Szkolenie z autoprezentacji zawiera sporą cześć dotyczącą komunikacji interpersonalnej. Jednym z jej składników jest prajęzyk.  

Parajęzyk to dźwiękowe składniki wypowiedzi, które niosą znaczenie niezależne od treści zawartej w słowach. To właśnie on zdradza nastrój mówcy. Jego nastawienie, to, jak się czuje. Bardzo ważne jest to, jak są wypowiadane słowa, jaki jest tembr głosu. Czy drży, a może brzmi pewnie i dociera w najdalsze zakątki sali wypełnionej słuchaczami? Dla jasności, zgodnie z najnowszymi badaniami, emocje jakie przeżywamy nie mają żadnych charakterystycznych dla siebie objawów, czyli mogą powodować różne reakcje u różnych osób.

Trzeba jednak dodać, że jeśli ludzie używają pewnego zbioru wspólnych pojęć opisujących co oznacza dany grymas. W przypadku komunikacji prajęzykowej ton, głośność mówienia itp. będą potrafili, szczególnie znając kontekst, odgadnąć jakie emocje może przeżywać druga strona komunikacji. Tymi aspektami zajmujemy się w tej części mojego szkolenia z wystąpień publicznych.

Szkolenie z autoprezentacji – komunikacja prajęzykowa – składniki

Komunikacja prajęzykowa składa się z:
– niewerbalnych aspektów mowy ( tam jest tembr, intonacja, szybkość mówienia i inne elementy).
– oraz dźwięków paralingwistyczncyh (to wszystkie dźwięki, które nie są słowami ale też mają jakieś znaczenie), westchnienie, pomrukiwanie, śmiech, płacz, gwizdanie, przerywniki typu „yyyy” lub „eeee” .

Szkolenie z autoprezentacji – komunikacja prajęzykowa – dokładniej

Parajęzyk tworzą:

Intonacja

melodia, ton głosu, jego modulacja. Osoby o niższym tonie głosu są uznawane za bardziej atrakcyjne. Rozluźnione struny głosowe wytwarzają niskie dźwięki. Poprawna intonacja ma ogromne znaczenie w komunikacji, ponieważ pozwala usłyszeć zakończenie zdania lub frazy oraz rozróżnić zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. W trakcie szkolenia z autoprezentacji robimy sporo ćwiczeń, które pomagają rozwijać te umiejętności.

Rezonans

to faktura i barwa głosu. Łączy się z nim rozróżnianie głosu na cienki i głęboki. Nad tonem i rezonansem głosu można zapanować i popracować. Warto, bo właśnie na podstawie głosu ludzie mogą przypisywać osobom mówiącym np. cechy zdecydowania czy słabości i bojaźliwości.

Artykulacja

ekspresja dźwięków i łączenie poszczególnych słów. Dokładna artykulacja może wpływać na postrzeganie osoby jako profesjonalnej, a niestaranna wywierać negatywne wrażenie. Oczywiście bez przesady, znajdziemy mnóstwo przykładów znanych osób, które są uwielbiane, profesjonalnie występują, a nie mają idealnej artykulacji i to jest ich urok. Pamiętaj na scenie najważniejsza jest Twoja osobowość i naturalność. To jak się tam czujesz, i to zawsze powtarzam uczestnikom mojego projektu szkolenie z autoprezentacji. Na artykulację wpływa stopień otwarcia jamy ustnej, położenie języka, ruchy warg oraz przepływ powietrza.

Tempo

prędkość, z jaką mówimy. Zbyt szybka sprawia, że przekaz staje się niezrozumiały dla odbiorcy, a zbyt wolna powoduje, że słuchacz się nudzi. Większość ludzi wypowiada mniej więcej 125 słów na minutę. Gdy jest ich więcej, np. 275–300, wypowiedź staje się mniej zrozumiała. Ważne jest różnicowanie tempa, np. lekkie zwolnienie, gdy chcemy coś podkreślić. Badania sugerują , że chętniej rozmawiamy z osobami , które mają podobne tempo mówienia do naszego, chętniej też spełniamy ich prośby. Co więcej, to je możemy też postrzegać je jako bardziej atrakcyjne i kompetentne. Oczywiście nie ma sensu liczenie tego ile słów wypowiadasz. W trakcie mojego szkolenia prezentacje biznesowe, sprawdzimy to inaczej, nagramy Cię, wspólnie zobaczymy i posłuchamy jak mówisz, do tego zapytamy innych uczestników co myślą. Wszystko w bezpiecznej i pozytywnej atmosferze współpracy i rozwoju.

Siła głosu, głośność

może nieść informacje opisujące pewność siebie mówcy. Osoby mało pewne siebie mogą też nie być pewne swojego głosu i mówić ciszej. Jednak UWAGA, nie jest to żadna zasada, równie dobrze osoba mało pewna siebie, mogła się nauczyć przykrywać to co dzieje się w jej wnętrzu i zachowywać w sposób sugerujący coś zupełnie odwrotnego. Jest jednak pewna prawidłowość w tym, że warto mówić w sposób zdecydowany i taki, który będzie wyraźnie słyszalny dla wszystkich uczestników. Zbyt cichy głos może być męczący dla słuchaczy, a mówca może być lekceważony. Siła głosu pomaga wzmocnić uprzywilejowaną pozycję, wzbudzić zaufanie, ale też zaznaczyć posiadaną władzę. Cisza też ma duże znaczenie, bo kiedy stawiamy pauzę, możemy podkreślić znaczenie czegoś. Do pokazania wpływu i znaczenia tych elementów w trakcie szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne, wykorzystuję ćwiczenie podczas, którego zamykacie oczy i słuchacie różnych wypowiedzi, wnioskując o cechach osób, które mówią.

 1. Rytm – decyduje o tym, które słowa akcentujemy, czyli na które kładziemy nacisk.

 2. Wtrącenia dźwiękowe (np. eeee, yyyyy, aaaa) oraz wszelkiego rodzaju westchnienia, pomruki – jeśli nie są planową i ważną częścią wystąpienia, unikajmy ich.

Emocje

Idealnie jest, gdy głos oddaje to, o czym mówimy, gdy opowiada obrazy, o których chcemy mówić a jednocześnie jest prawdziwy i naturalny. Emocje są tym co przyciąga, co zwraca uwagę. Pomagają tworzyć nastrój. Przypomnij sobie jak czytane są bajki dla dzieci.
Wiele razy wspominałem też, że szkolenie z autoprezentacji to właśnie umiejętne zarządzanie emocjami odbiorców.

Szkolenia wystąpienia publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

ĆWICZENIE „Matko jak Ty wyglądasz”

Jest to jedno z moich ulubionych ćwiczeń, które wykorzystuję w trakcie szkolenia sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.
Podam Ci teraz jedno, krótkie zdanie i poproszę o to żeby je wypowiedzieć na kilka różnych sposobów.

Zdanie brzmi następująco „Matko ja Ty wyglądasz”.

Uwaga, za każdym razem to muszą być te same słowa, nic nie dodajemy, nic nie wywalamy, nie zamienimy słów na inne. Dzięki temu zobaczymy działanie prajęzyka i jego wpływ na treść komunikatu.

OK to zaczynamy, na początku powiedz to zdanie na głos.

 1. W sposób pełen strachu ( jakby komuś bliskiemu coś się stało, i z tego powodu źle wygląda),
  2. Teraz zrób to emocję wymieniając na smutek.
  3. Następnie niech to będzie np. nienawiść.
  4. Teraz dla odmiany miłość.
  5. I jeszcze na końcu coś co ja nazywam „Pozytywną pewnością siebie”.

Powiedz to w sposób który kojarzysz z pewnością siebie/poczuciem własnej wartości, ale jednocześnie, otwartością i pozytywnym nastawieniem do ludzi. Pozytywna pewność siebie, właśnie takiego nastawienia uczę w trakcie mojego szkolenia autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

To ćwiczenie warto też zrobić zapraszając do niego osobę, która może ćwiczyć razem z Tobą i  dać Ci przy okazji informację zwrotną. Wtedy na zmianę wypowiadacie podane zdanie, zmieniając  emocję, którą powinno zawierać. Druga osoba to dobry pomysł, może Ci  podpowiedzieć, czy coś zmienić, poprawić, opowiedzieć Ci jak słyszy te zmiany.
Jeśli ćwiczymy samemu, można też nagrać swój głos i posłuchać jak brzmi. Podczas szkolenia sztuka prezentacji klasycznego, czy też kursu wystąpień publicznych online, zawsze robimy takie ćwiczenia w parach, tak żeby można było porównywać różne sposoby.

Obserwacje

Często jest tak, że sami nie słyszymy tego, że mówimy w taki a nie inny sposób. Na szkoleniach z autoprezentacji regularnie  pojawiają się osoby, które mówią bardzo cicho, często mają jednocześnie problemy z wyrażaniem emocji określanych jako negatywne. Gdy proszę je o powiedzenie czegoś z takim nastawieniem robią to bardzo delikatnie mając wrażanie, że przekroczyły już granice krzyku. Podczas gdy reszta uczestników szkolenia autoprezentacja i wystąpienia publiczne, ma dalej spore problemy z usłyszeniem tego co owa osoba mówi. Zwykle by mówiła w trochę bardziej zdecydowany sposób, musimy krok po kroku włączać te emocje, od których stara się uciekać. Jako trener wystąpień publicznych  i psycholog proszę wtedy by była bardziej zdecydowana w głosie, włożyła w to odrobinę wściekłości i dominacji. Tak wiem dziwnie to brzmi, jednak najłatwiej właśnie w taki sposób zmienić głos na silniejszy. Cały czas dbamy o to żeby skończyć ćwiczenie w punkcie pozytywna pewność siebie. Tak zgadzam się w trakcie moich szkoleń z wystąpień publicznych mocno dotykamy tego co nosisz w środku i tego jak radzisz sobie z emocjami. To zdecydowanie nie jest tylko nauka stania przy flipcharcie.

Szkolenia wystąpienia publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z autoprezentacji

ĆWICZENIE „Czytanie na głos”

Nie ma co się obijać, najlepiej uczyć się w trakcie ćwiczeń.
Jednym z najlepszych jest czytanie na głos, książek, gazet i każdej innej rzeczy, która wpadanie Ci w ręce. Tego ćwiczenia nie musisz robić, w trakcie kursu wystąpień publicznych. Możesz wykonywać je samemu w domu. To ćwiczenie ma sporo zalet, przy okazji bardzo dobrze rozwija dykcję. Żeby rozwijać dykcję, czytaj trochę wolniej niż mówisz, bardzo dokładnie wypowiadając każde słowo, jego początek i koniec, w trakcie ćwiczenia, możesz to robić nawet „przesadnie dokładnie”.

Główna cześć tego ćwiczenia ponownie polega na tym, żeby zmieniać emocjonalne zabarwienie tekstu czytając. Raz postaraj się to zrobić, włączając miłość, kolejnym razem ze strachem w głosie, później ze wstydem, wściekłością, radością itp. na pozytywnej pewności kończąc.

Drugi sposób na to ćwiczenie to czytanie tekstu, wcielając się w różne role np. czarnego bohatera z bajki, generała podczas bitwy, delikatnej rusałki i innych postaci, które przyjdą Ci do głowy. Nie bój się eksperymentować, przekraczaj własne granice skrępowania i wstydu.

I pamiętaj im więcej potu na treningu wystąpień publicznych, tym lepszy wynik na scenie…;-) Trzeba więc sporo ćwiczyć.

Szkolenia wystąpienia publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z autoprezentacji. Ważna podpowiedź.
PORADY

Pewnie masz już pełną świadomość tego, że nie musimy się uczyć jak akcentować, słowa i zdania, czy jak głośno mówić żeby wywierać dobre wrażenie. Taki wniosek jasno wynika z ćwiczeń na treningu wystąpień publicznych. Kluczem do tego są emocje, wystarczy skupić się na wybranej i starać się mówić przez jej pryzmat. Pomyśl o niej przed wejściem na scenę, czy na spotkanie biznesowe. Twój głos natychmiast się dostosuje.

Najlepiej wybrać pozytywną pewność siebie, miłość nienawiść i inne mogą być dość dziwnie odebrane. 😉 Pamiętaj też żeby w trakcie całego wystąpienia czy spotkania pilnować, tego jaką emocję przekazujesz. Często podchodzimy do tego nieświadomie i mając zły dzień np. z powodu, kłótni domowej nieświadomie przenosimy to na innych.

Zapamiętaj więc.
Zaczynając komunikację myśl o emocjach, które chcesz przekazać.

 

TUTAJ przeczytasz więcej o komunikacji.

 

Trening autoprezentacji i wystąpień publicznych dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np. szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia online