Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Szkolenie wystąpienia i prezentacje biznesowe – komunikacja interpersonalna

Szkolenie wystąpienia i prezentacje biznesowe – komunikacja międzyludzka

Szkolenie wystąpienia i prezentacje biznesowe, w sporej części składa się elementów dotyczących komunikacji interpersonalnej, co prawda okoliczności są trochę specyficzne ale baza ta sama. Warto pamiętać, że komunikacja z innymi to nie tylko słowa, ale zacznijmy od definicji, żeby wiedzieć co dokładnie bierzemy teraz na warsztat.

 

lightbulb

Szkolenie z wystąpień publicznych. Ważna podpowiedź.

KOMUNIKACJA – DEFINICJA

Wyraz „komunikacja” pochodzi od łacińskiego czasownika „communicare” – co oznaczało: być w relacji, w związku, udzielić komuś wiadomości, naradzać się  – oraz od rzeczownika „communio” – wspólność, poczucie łączności. Takie pojęcie zaczęło funkcjonować w XIV wieku, a dwa wieki później zyskało drugie znaczenie – transmisja, przekaz. No to pasuje idealnie, bo przecież szkolenie wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe, to sztuka przekazu i tworzenia poczucia wspólnoty.

Szkolenie wystąpienia i prezentacje biznesowe – gdzie zaczyna się komunikacja?

Naukowcy zauważają, że to umysł nadawcy stanowi źródło przekazu. Zatem warunkiem koniecznym do jego wysłania jest kodowanie za pomocą czytelnych i zrozumiałych sygnałów – które będą możliwe do odczytania przez drugą stronę. Dzięki niej (myślę o komunikacji)  możemy wyrażać uczucia, oceny, czy wspólnie dążyć do obranego celu. Korzystając ze społecznie ustalonych pojęć, które pozwalają na zrozumienie przekazu. Szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne, to tak naprawdę próba zrozumienia i wykorzystania tych wzorców.

Rzeczą bardzo ważną, jednak często lekceważoną jest fakt, że komunikacja to proces nieodwracalny. Nie da się cofnąć, zmienić przebiegu tego, co już zostało zakomunikowane. Można komunikat poprawić ale nie da się go zmazać gumką. Warto więc mądrze podchodzić do tego procesu szczególnie w sytuacjach zawodowych, gdzie sposób komunikacji może decydować o efektach naszej pracy. Z tej przyczyny moje szkolenie wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe, skupia się mocno na elementach przydatnych w pracy zawodowej np. prezentacjach biznesowych podczas spotkań sprzedażowych.

Wystąpienia publiczne szkolenie – po co się komunikujemy?

Oto przykładowe cele komunikowania się:

 1. Przekazywanie informacji i doświadczeń.
 2. Wyjaśnianie otaczającego nas świata.
 3. Prezentacja własnej osoby i poznawanie innych.
 4. Rozwój własnej osobowości.
 5. Nawiązywanie związków z innymi ludźmi.
 6. Wpływanie na postępowanie innych ludzi.
 7. Kształtowanie przekonań i postaw innych ludzi.
 8. Porównywanie idei i pomysłów.
 9. Organizowanie współpracy.
 10. Uzgadnianie transakcji.
 11. Zapewnienie innym przyjemności, rozrywki.
 12. Mówienie o sobie.

Szkolenie wystąpienia i prezentacje biznesowe – jak się komunikujemy?

Komunikujemy się: mówiąc, słuchając, czytając, pisząc, gestykulując, czy wykorzystując mimikę twarzy albo nasz wygląd. Podsumowując: w każdej sekundzie, czy tego chcemy, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie, wysyłamy do otoczenia komunikaty. Dzieje się tak zarówno w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych. Świadomość tego, w jaki sposób poszczególne aspekty naszej autoprezentacji, czy sposób komunikacji wpływają na innych, jest kluczem do sukcesu na polu relacji społecznych, ale też bazowym elementem szkolenia z autoprezentacji oraz szkoleń z wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych.

Tak jak już powiedziałem komunikacja to nie tylko słowa, w tej międzyludzkiej w kontakcie bezpośrednim, wyróżniamy 3 jej poziomy.

Wystąpienia publiczne szkolenie – poziomy komunikacji?

SŁOWA – PARAJĘZYK – MOWA CIAŁA

 

TUTAJ przeczytasz więcej o tym czym jest stres i jak sobie z nim radzić.

Trening wystąpień publicznych dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach.

TUTAJ o szkoleniu z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia online