Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Szkolenie z prowadzenia prezentacji – cel, potrzeby, zadania

Szkolenie z prowadzenia prezentacji – cel, potrzeby, zadania

Szkolenie z prowadzenia prezentacji, to kompleksowo przygotowany projekt, który zapewnia znakomite przygotowanie do prowadzenia wystąpień publicznych. Prezentacje multimedialne stały się częścią naszego życia. Wykorzystywane są w szkołach, na uczelniach i  w pracy zawodowej. Robienie dobrych prezentacji to zarówno ważna umiejętność, jak i wyzwanie. Poprawnie zrobiona prezentacja to także połowa sukcesu, jeśli chodzi o udane wystąpienie publiczne. Jak wykonać prezentację, która spełni wymagania słuchaczy, a jednocześnie ułatwi przemawianie?

Na te pytania odpowiem w trakcie szkolenia z prezentacji.  Zanim to zrobię warto wymienić kilka pytań, jakie powinniśmy sobie zadać przed rozpoczęciem pracy nad prezentacją, która będzie nas wspierała i urozmaicała wystąpienie publiczne.

Są one dość podobne do tych, które zadajemy sobie w trakcie przygotowań do samego wystąpienia.
Omawiamy je dokładnie w czasie szkolenia z wystąpień publicznych. Oto one.

Szkolenie z prowadzenia prezentacji – pytania o cel prezentacji

 • Jaki jest cel prezentacji?
 • Co chcesz osiągnąć?
 • Jaką myśl chcesz przekazać słuchaczom?
 • Czy chcesz ich do czegoś przekonać? Zainspirować?
 • Kto będzie na spotkaniu?
 • W jakim wieku jest widownia?
 • Czy jest zróżnicowana pod względem płci, wykształcenia, poglądów politycznych?
 • Pytanie o to czy grupa, ma wspólne zainteresowania?
 • Czy to wyznawcy jednej religii, przedstawiciele mniejszości?
 • Warto wiedzieć czy wśród słuchaczy będzie ktoś wyjątkowy – bardzo ważny ?

Kurs prowadzenia prezentacji – pytania o potrzeby

Jakie są lub mogą być potrzeby słuchaczy?
Co chcą od Ciebie usłyszeć?
Gdybyś był na ich miejscu, co Ty chciałbyś usłyszeć?
Co Ciebie by zainteresowało?
Jakie elementu zdobyłyby Twoją uwagę?
Co słuchacze już wiedzą o sprawach, o których masz mówić?

Szkolenie wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe – zadania prezentacji

Na początku szkolenia z prowadzenia prezentacji staramy się, odpowiedzieć na pytanie o to jakie jest zadanie prezentacji- czyli po co ją robisz? Co najważniejsze. Prezentacja nie jest po to, żeby powiedzieć wszystko za Ciebie na dany temat. Jest zupełnie odwrotnie. Ma jedynie zobrazować to, co mówisz i  uatrakcyjnić Twoją wypowiedź, być dodatkiem. Ma pokazać to, co trudno powiedzieć samymi słowami, albo to, co słuchacz ma najlepiej zapamiętać.

Kurs wystąpienia publiczne – cechy prezentacji

Żeby prezentacja spełniła stawiane przed nią wymagania powinna być:

 • Krótka – tak, by nie była męcząca dla odbiorców.
 • Prosta – nawet trudne tematy powinna pokazywać w jasny, przejrzysty sposób.
 • Ciekawa – powinna zawierać niezbędną wiedzę, ale też coś co rozluźni atmosferę i wybije słuchaczy z rutyny.

  Podstawa

Absolutną podstawą do przygotowania prezentacji zgodnej z wymienionymi cechami jest zadbanie do dobrą strukturę, ramy w których zawarta zostanie przekazywana treść. Jest to o tyle istotne, że struktura prezentacji będzie też strukturą Twojej wypowiedzi. Zadbanie o przejrzystość i logiczną spójność pomoże poprowadzić publiczność przez wiedzę,  którą chcesz im przekazać, pozwoli im w łatwy sposób przyswoić te informacje. Strukturę prezentacji można potraktować w zasadzie jako scenariusz Twojego wystąpienia. W trakcie Szkolenia z prowadzenia prezentacji, uczymy się tego jak krok po kroku, budować przejrzyste i spójne prezentacje biznesowe.

Tak wygląda bazowa struktura prezentacji.

Szkolenie prezentacje biznesowe – struktura prezentacji

Slajd tytułowy

Agenda

Slajdy właściwe

Slajd końcowy

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja szkolenie – struktura prezentacji – slajd początkowy

– powinien zawierać tytuł prezentacji oraz imię i nazwisko mówcy, także nazwę czy logo firmy, dla której pracuje mówca. Ten slajd jest pewnego rodzaju okładką prezentacji. Warto zadbać o to, żeby dobrze wyglądała, żeby zrobiła dobre pierwsze wrażenie. Tło tej strony powinno się wyróżniać od tła pozostałych slajdów. Zadbaj o to by ten slajd nie był przeładowany informacjami, by był krótki i konkretny, dawał jasną informację na temat tego o czym będziesz mówić.

Wystąpienia medialne szkolenie – struktura prezentacji – agenda

Czyli spis treści prezentacji. Krótko o tym, jakie kwestie będą poruszane i w jakiej kolejności. Dzięki temu słuchacze dowiedzą się, o czym będzie mowa i poznają strukturę tego co chcesz im przedstawić, a tym samym łatwiej będzie im poruszać się po treściach przez Ciebie prezentowanych.

Wystąpienia biznesowe szkolenie – struktura prezentacji – slajdy właściwe

Mają wprowadzić w temat i przedstawić skrót najważniejszych kwestii bądź zilustrować to, o czym mówi prelegent. Nie zastępują jednak prowadzącego. Pamiętaj to bardzo istotne, żeby nie zawierać na nich całej treści Twojego wystąpienia a jedynie ilustracje, wykresy lub hasła czy krótkie zdania. Jeśli Twoja prezentacja jest bardziej rozbudowana zadbaj też o odpowiednio uporządkowane rozdziały, które oznaczone w jasny sposób będą pokazywały, w którym miejscu się znajdujesz. Moim zdaniem takie ułożenie treści jest niezwykle istotne, szczególnie jeśli prezentujesz wiedzę, która dla uczestników jest nowa. Szkolenie z prowadzenia prezentacji, pozwala na prace na Twojej realnej prezentacji i przygotowanie jej do wystąpienia.

Wystąpienia handlowe szkolenie – struktura prezentacji – slajd końcowy

– to zamknięcie całości. Podobnie jak slajd tytułowy, może wyglądem wyróżniać się od pozostałej części prezentacji. Możesz na nim umieścić dane kontaktowe, jeśli odbiorcy ich nie znają. Możesz też po prostu napisać dziękuję. Ważne, żeby pojawiała się klamra zamykająca całość.

TUTAJ przeczytasz o coachingu
TUTAJ o szkoleniach   

Szkolenie z prowadzenia wystąpień biznesowych dostępne jest w różnych miastach

W ofercie są:
Szkolenie z prowadzenia prezentacji Warszawa
Kurs prowadzenia prezentacji Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening prowadzenia prezentacji Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu  

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online

Kursy online