Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Sztuka prezentacji biznesowych – perswazja a manipulacja

Sztuka prezentacji biznesowych – perswazja a manipulacja

 

Sztuka prezentacji biznesowych, to też umiejętność wpływania na innych. Jednak ta umiejętność przydaje się w różnych sytuacjach.  Chlebem powszednim osoby pracującej z innymi ludźmi jest retoryka. Od barmana przez trenera po polityka – sukces każdego z nich zależy w znaczącym stopniu od tego na ile opanowali sztukę wypowiedzi. Sprzedają więcej lub mniej produktów albo usług; przyciągają większa lub mniejszą ilość słuchaczy i zwolenników.

Korzystają z najróżniejszych zabiegów w zależności od skali komunikatu, formy przekazu czy relacji jaką nawiązują z odbiorcą.

Intencje

To czy ich intencje są zorientowane jedynie wokół ich własnych korzyści czy uwzględniają dobro słuchacza często decyduje o trwałości, lojalności i łatwości utrzymania klienta, wyborcy bądź współpracownika.

 

Sztuka prezentacji biznesowych – manipulacja

W jaki sposób dostrzec manipulację? Co zrobić, aby uniknąć tego typu komunikacji zarówno jako odbiorca jak i nadawca? Czy jest ona zawsze złym wyjściem?

Nie trzeba być cynikiem, żeby stwierdzić, że jesteśmy non stop pod wpływem manipulacji. Politycy, korporacje a często też współpracownicy i znajomi starają się nas przekonać o swoich racjach i uzyskać od nas wsparcie rzeczywiście nie dając nic lub niewymiernie mało w zamian. Jesteśmy ciągle atakowani przez komunikaty zamieszczone w reklamach. Obserwujemy wieczną walkę pomiędzy politykami żonglującymi stwierdzeniami, których nie da się zweryfikować.

Żyjemy w niekończącej się gonitwie przekonań, dyskusji i dylematów, które często wzbudzają niepokój, frustrację, niepewność, złość a najprościej – dyskomfort.

Jednak niemądrym byłoby wrzucić wszystkie osoby działające w ramach szeroko pojętego marketingu, mediów czy polityki do worka z napisem „manipulanci”.

Korzystanie z technik, które pozwalają przekonać drugą osobę do swoich racji nie oznacza wcale tego, że nadużywa się swoich wpływów, siły czy charyzmy.

Sztuka prezentacji biznesowych – czym jest perswazja?

Wyznaczenie granicy pomiędzy perswazją a nadużyciem było dyskutowane już w czasach antycznych. Arystoteles, w 4. wieku przed naszą erą oskarżył szkołę sofistów o korzystanie z retoryki w niewłaściwy sposób. Sofiści udzielali rad oraz instrukcji w różnych sferach życia jednak największą sławę zyskali właśnie dzięki opanowaniu sztuki władania słowem. Najznamienitsi – Protagoras czy Gorgiasz byli uznawani za mistrzów retoryki i często byli wzywani przez znamienitych władców oraz zamożnych obywateli Grecji by przekonywali lud dla ich korzyści.

 

Arystoteles

Arystoteles nazywał takie działanie niemoralnym. Dostrzegał potężne nadużycie w przekonywaniu jedynie dla własnego profitu,a nie dla obopólnej korzyści. Przez to utrzymywał, że sofiści dokonują aktu manipulacji – że intencjonalnie przechytrzali ludzi i wyrządzali im szkody.

Mam silne poczucie, że wyznaczona przez Arystotelesa granica rozdzielająca zachowania moralne od nieuczciwych jest adekwatna także w czasach dzisiejszych. Ale może ta wartość nie dla wszystkich jest tak bardzo istotna? Niektórzy nie chowają swojego egocentrycznego nastawienia i uważają, że życie, biznes czy polityka to gra o sumie zerowej i wygrać można dokładnie tyle ile straci ktoś inny.

Jednak umiejętne rozdzielenie tych dwóch sposobów wpływania na innych nie wyznacza jedynie granicy pomiędzy społecznym dobrem i złem. Perswazja i manipulacja wnoszą inne jakości w życie nasze i osób, z którymi pracujemy.

 

Sztuka prezentacji biznesowych –  manipulacja a perswazja?

Tylko dzięki zrozumieniu różnicy między wpływem poprzez manipulację i wpływem przez perswazję możemy rozróżnić to we własnym doświadczeniu, zarówno jako nadawca jak i odbiorca tego typu komunikatów oraz działań. Podczas interakcji (w sklepie, pracy, domu czy z nieznajomymi) w najbliższym czasie postaraj się zwrócić uwagę na to czy:

  • przedstawiane Tobie informacje wydają się przekonujące ponieważ są bazowane na faktach czy na sile bądź charyzmie tej osoby?
  • emocje i uczucia jakie pojawiają się w trakcie – czy jest to strach, obawa czy może pozytywne zaangażowanie się?
  • czy są przedstawione jakieś alternatywy? Jak swobodne jest dla odbiorcy obranie różnych rozwiązań? Czy pójście po linii najmniejszego oporu jest dla odbiorcy bezpieczne i opłacalne?
  • co wynika dla nadawcy z logicznego punktu widzenia? A co dla odbiorcy? Kto wygrywa i jakim kosztem?
  • czy ufasz źródłu informacji oraz sposobowi jej przekazu? Jeśli jesteś nadawcą – czemu powinno się Tobie zaufać jako takiemu źródłu?

 

To jedynie wstęp do tematu, szkolenie sztuka prezentacji biznesowych zawiera dużo więcej podpowiedzi z tego zakresu.

 

Szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

 

Bibliografia i proponowana literatura tematu:

Arystoteles. (1988). Retoryka. Poetyka.

Cialdini, R. B., Wojciszke, B. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi: Teoria i praktyka.

Conger, J. A. (2008). The necessary art of persuasion.

Szkolenia online