Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Trening medialny – stres a zdrowie

Trening medialny – stres a zdrowie

Trening medialny, to projekt szkoleniowy rozwijający różne umiejętności. Prawdopodobnie jednym z jego najważniejszych elementów jest praca ze stresem i tremą. Bez wątpienia, żeby skutecznie sobie z tym radzić, trzeba zrozumieć czym jest stres jak działa i jak może na nas wpływać.

Prawie zawsze kiedy słyszymy słowo „stres”, kojarzy się nam ono w negatywny sposób. Z pewnością taki jest stereotyp, mówiąc stres myślimy o rozmowie kwalifikacyjnej, maturze z matematyki albo ulicznym korku w drodze do pracy. Podczas gdy stres, jednocześnie  jest fundamentalnym czynnikiem naszego rozwoju. Przede wszystkim, może on być motywatorem. Jest przydatny.

Wydaje się, że dzięki odpowiedniej reakcji na stres jesteśmy w stanie bardziej adekwatnie reagować na czynniki, które go wywołują. W rezultacie, dostosowujemy się do otoczenia oraz jego wymagań poprzez odpowiadanie na informacje płynące z naszego ciała. Wydaje się, że jedną z podstaw rozwoju psychicznego jest właśnie kształtowanie naszych reakcji  w sytuacjach stresowych.

Trening medialny – skutki stresu

Godnym uwagi jest fakt, że stres krótkotrwały nie jest zagrażający. W przeciwieństwie do tego, kiedy stres jest zbyt silny lub zbyt długotrwały zaczyna przynosić niepożądane objawy. Warto nauczyć się tego jak nasze ciało reaguje w takich sytuacjach. Bo inaczej możemy nie zauważyć, że dzieje się coś złego. W rezultacie ten nadmiar napięcia, w czasie lub sile, przekraczający indywidualne możliwości adaptacyjne jednostki może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń. W związku z tym stres trwający za długo, może wpływać na rozwijanie się zaburzeń lękowych i depresyjnych. Bezsprzecznie, stres traumatyczny, zbyt silny jak np. podczas niespodziewanej utraty bliskiej osoby lub zdrowia stwarza ryzyko wystąpienia PTSD (post-traumatic stress disorder). Zespół stresu pourazowego, który często definiuje na bardzo długi okres możliwości adaptacyjne osoby.

To dopiero wierzchołek góry lodowej. Reasumując, zła dieta, otyłość, niedowaga, uzależnienia, różne choroby  a także całe spektrum problemów relacyjnych i społecznych to możliwe objawy źle przeżywanego stresu. Wydaje się, że to zagrożenie jest bagatelizowane, głownie dlatego, że większość ludzi nie jest go w pełni świadoma. Stres warto zauważać, nazywać emocje, które są u jego podstawy, dzięki zyskamy możliwość pracy z nim. Trening medialny pozwala zapoznać się z jego skutkami, zrozumieć nasze specyficzne objawy, ale też daje realne narzędzia do radzenia sobie z nim.

 

Trening medialny – 3 fazy stresu

Podstawy do obserwacji stresu stworzył ojciec tego obecnie popularnego pojęcia Hans Selye. Bez wątpienia, ten badacz węgierskiego pochodzenia spędził 50 lat na badaniu przyczyn i wpływu stresu na człowieka. Nazywany przez wielu Dr Stress pozostawił ogrom wiedzy przydatny nie tylko akademickim uczonym. Z pewnością jednym z fundamentalnych koncepcji Selye’a były fazy stresu. Znajomość ich i zrozumienie nie jest trudne a bardzo ułatwia obserwowanie jego działania w nas samych oraz innych. Trening medialny pozwala zrozumieć ten proces.

 1. Faza alarmowa

  – pierwsza reakcja niepokoju. Zaskoczenie spowodowane nieprzystosowaniem do zastałej sytuacji. W rezultacie, nasz umysł bije na alarm. W tej fazie wyróżniamy dwie subfazy:

  1. Stadium szoku:

   nasza uwaga jest ukierunkowywana na zagrożenie/wyzwanie, mniej istotne sprawy na ten okres zostają zawieszone. W krótkim momencie zmieniamy naszą orientację zadaniową

  2. Stadium przeciwdziałania szokowi:

   podejmujemy działania, które mają prowadzić do ustania poczucia dyskomfortu wywołanego stresem.

 

 1. Faza przystosowania

  – weryfikujemy czy podjęte działanie było odpowiednie względem sytuacji. Jednocześnie wytwarzamy umiejętność powtórzenia tej reakcji w podobnych okolicznościach. Jeżeli udało się wykonać zadanie, w rezultacie uczucie stresu jest niwelowane, nie ponosimy strat i wszystko wraca do normy.

W innym wypadku następuje trzecia faza.

 1. Faza wyczerpania

– nieprzerwane pobudzenie organizmu w stanie stresu prowadzi do wyczerpania. Znacząco spada odporność na kolejne szoki, zdolności adaptacyjne i perspektywa działania jest zaburzona. Na koniec, spada także ogólna odporność organizmu co może prowadzić do chorób.

 

Stresor

Para naukowców, Thomas Holmes oraz Richard Rahe, stworzyła kolejne pojęcie, ułatwiające obserwację i badanie stresu – stresor. Zauważyli, że bodźce wywołujące uczucie stresu różnią się od siebie intensywnością doświadczenia, przez co odpowiednio mocniej wpływają na nasze zdrowie. Badając m. in. osoby przyjmowane do szpitala oraz ich towarzyszy opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych odbijających piętno na naszym zdrowiu.

Okazało się, że osoby chore przeżywały więcej stresu w ostatnim roku niż osoby zdrowe. Każde wydarzenie ma przypisaną moc w skali od 0 do 100 a ich badania wskazują na to, że odpowiednia ilość punktów uzyskanych w okresie jednego roku prognozuje szansę na zachorowanie w przeciągu następnych dwóch lat.
I tak:

 • 150–199 jednostek stresu daje 37% szans na chorobę,
 • 200–299 jednostek przewiduje 51%,
 • ponad 300 jednostek grozi 79%.

Ten test podaję w ramach ciekawostki. W trakcie treningu medialnego, stosujemy różne nowe testy wspierające pracę ze stresem. Tutaj znajdziesz kilka przykładów.

 

 Lista stresorów

Na koniec, przedstawiam listę wspomnianych stresorów. Weź długopis do ręki i sprawdź ile punktów dał Ci 2017 rok. Mam nadzieję, ż wynik będzie dla Ciebie wskazówką czego unikać w nowym roku i na jakie wydarzenia zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości. Podsumowując, test ten traktujemy raczej jako ciekawostkę a nie wyrok.

 Statystyczny efekt stresorów:

 1.  Śmierć współmałżonka (100)
 2.  Rozwód (73)
 3.  Separacja małżeńska (65)
 4.  Pobyt w więzieniu (63)
 5.  Śmierć bliskiego członka rodziny (63)
 6.  Zranienie ciała lub choroba (53)
 7.  Zawarcie małżeństwa (50)
 8.  Zwolnienie z pracy (47)
 9.  Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)
 10. Przejście na rentę lub emeryturę (45)

  11-20

 11. Choroba w rodzinie (44)
 12. Ciąża (40)
 13. Kłopoty w pożyciu seksualnym (39)
 14. Powiększenie się rodziny (39)
 15. Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej (39)
 16. Zmiany w dochodach finansowych (38)
 17. Śmierć bliskiego przyjaciela (37)
 18. Zmiana zawodu (36)
 19. Wzrost konfliktów małżeńskich (35)
 20. Hipoteka ponad 10000 dolarów (31)

  21- 30

 21. Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki (30)
 22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym (29)
 23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego (29)
 24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka (29)
 25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania (28)
 26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka (26)
 27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej (26)
 28. Zmiany standardu, poziomu życia (25)
 29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń (24)
 30. Starcia z szefem (23)

  31-40

 31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia (20)
 32. Zmiana mieszkania (20)
 33. Zmiana szkoły (20)
 34. Zmiany w spędzaniu wolnego czasu (19)
 35. Przemiana w praktykach religijnych (19)
 36. Zmiany w nawykach życia towarzyskiego (18)
 37. Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 10000 dolarów (17)
 38. Zmiana nawyków snu (16)
 39. Zmiany częstości spotkań rodzinnych (15)
 40. Zmiany nawyków żywieniowych (15)

  41-43

 41. Urlop (13)
 42. Święta Bożego Narodzenia (12)
 43. Małe naruszenie przepisów prawnych (11)

 

 

Reasumując, podaję listę stresorów jako ciekawostkę. Godnym uwagi jest fakt, że nawet te wydarzenia, które często mogą być postrzegane jako pozytywne, mogą wywoływać stres. Niewątpliwie jest tak, że wraz z upływem czasu owe stresory mogą się trochę zmieniać. Bezsprzecznie mogą one też mieć różne znaczenie dla różnych ludzi.

 

Trening medialny dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Podsumowując, do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Co więcej, każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Na koniec, do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Ponieważ temat stresu jest bardzo szeroki, zainteresowanych zapraszam też na Szkolenie Zarządzanie stresem.

 

Szkolenia online