Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Trening autoprezentacji i wystąpień – kody ubioru

Trening autoprezentacji i wystąpień – kody ubioru

To cykl wpisów opartych na moich badaniach dotyczących wizerunku pracowników pierwszego kontaktu. Wykorzystuję je w wielu projektach np. w programie trening autoprezentacji i wystąpień .

Trening autoprezentacji i wystąpień – odziaływanie ubioru

Dzięki ubraniu rozpoznajemy, kto wybiera się na dyskotekę, kto do kościoła, a kto na paradę równości. Przywiązanie członków subkultur do określonych ubraniowych kodów pomaga im zamanifestować poglądy, odróżnić się od ludzi myślących inaczej. Strój jest więc bardzo ważnym źródłem informacji o drugiej osobie.

Trening autoprezentacji i wystąpień – symbol autorytetu 

Obok symboli autorytetu takich jak tytuły naukowe czy wysokie stanowiska zawodowe Robert Cialdini (2007) wymienia także odpowiedni strój lub styl ubierania. Wpływ tych elementów jest silny i często nieświadomy.

Odzież, oprócz funkcji zaspokajania naszych potrzeb fizjologicznych, jest komunikatorem wpływającym na noszącą ją osobę, a także przemawiającym do tych, z którymi dana osoba wchodzi w interakcje (Owyong, 2009).

 

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek – kody ubioru 

Ludzie korzystają z narzucanych im kodów, zasad dotyczących tego co w danych sytuacjach można ubierać, a co nie,  na które godzą się, ponieważ jest to element ich pracy lub robią tak wszystkie osoby w ich grupie. Zwłaszcza duże korporacje dążą do tego, żeby narzucić dress code łączący wszystkich pracowników. Budzi to skojarzenie z żołnierzami – jednolity strój nie tylko zwiększa poczucie wspólnoty i dumy, ale też pełni ważną funkcję informacyjną w stosunku do otoczenia, jest swoistą tablicą informacyjną, a także symbolem władzy i autorytetu; wymusza podświadomie posłuszeństwo i wzbudza respekt.

Uniform, działając na podświadomość, powoduje, że zachowujemy się często zgodnie z oczekiwaniem osoby go noszącej, wypełniamy rozkaz. Opowiem Ci o tym więcej w ramach projektu trening autoprezentacji i wystąpień .

 

Badania ubrania

Potwierdzają to np. badania Leonarda Bickmana (1974), który w serii eksperymentów wykazał, że ludzie zdecydowanie częściej wykonywali prośby osób, które ubrane były w uniform strażnika, niż takich, które nosiły strój codzienny.

Inną wersją tego eksperymentu pokazującego siłę działania ubioru była sytuacja, w której mężczyzna ubrany w uniform lub normalny strój prosił nieznajomego o oddanie 10 centów osobie, która stała kawałek dalej, po czym znikał za rogiem. Prawie wszyscy proszeni wykonywali prośbę, jeśli wypowiadał ją mężczyzna w uniformie; w przypadku osoby w zwykłych ubraniach była to niespełna połowa proszonych.

Nie mamy świadomości

Kolejne badania Bickamana (1974) wykazały, że nie mamy świadomości tego, jak mocno wpływa na nas uniform. Studenci, którzy próbowali przewidzieć, ile osób wykona prośbę mężczyzny w mundurze, zakładali, że będzie to 63%, podczas gdy wynik był na poziomie 92%. Przecenili natomiast posłuszeństwo wobec osób w ubraniach cywilnych. Często do tych badań odnoszę się w ramach szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz szkolenia autoprezentacja i wizerunek.

 

Badania uniformy służbowe 

Badania Volpp i Lennon (1988),  pokazały, że wszelkie służbowe uniformy wywołują zbliżone do siebie reakcje. Badanie polegało na tym, że badaczki pokazywały ankietowanym fotografie kobiet i mężczyzn w różnych nakryciach głowy, prosząc o opinie na ich temat. Ta sama osoba w czapce policjanta czy wojskowego była opisywana jako godna zaufania i profesjonalna, a w bejsbolówce – jako podejrzana. Nawet jeśli dany człowiek włożył wzorowaną na policyjnej czapkę kierowcy autobusu, przypisywano mu rozwagę, zdecydowanie i fachowość. Żadnego znaczenia nie miała natomiast płeć.

Podsumowując, to mundur, a nie cechy danej osoby, miał świadczyć o autorytecie. Mundur jest więc pewnym symbolem, a jego siła przenoszona jest na noszącą go osobę.

 

Kolor munduru 

Warto dodać, że sam kolor munduru również ma znaczenie. To, że policyjne uniformy są zazwyczaj granatowe albo ciemnoniebieskie, nie jest więc przypadkiem. Kolory te budzą odpowiedni respekt, lecz nie wywołują tak silnych emocji jak czerń, co wynika z raportu Connotation of Color Names in the U.S., Europe and Asia (Williams, Morland, Underwood, 1970), podsumowującego wieloletnie badania nad postrzeganiem kolorów w różnych kulturach. Kolor ten zastrzeżony jest zatem dla formacji, które z założenia muszą być brutalne i bezwzględne, np. dla antyterrorystów.

 

Trening autoprezentacji i wystąpień – garnitur 

Nie tak bezpośrednim jak mundur, ale również silnym narzędziem wpływu jest dobrze skrojony garnitur. W naszej kulturze kojarzony z wysoką pozycją społeczną. W pewnym badaniu sprawdzano reakcję na sytuację, w której mężczyzna przechodził przez pasy na czerwonym świetle. Okazało się, że trzy i pół raza więcej osób zrobiło to samo, kiedy był ubrany w garnitur i krawat. W drugiej wersji miał na sobie  spodnie i flanelową koszulę (Lefkowitz, Blake, Mouton, 1955). Ciekawe? Jeśli tak to zapraszam na trening autoprezentacji i wystąpień.

 

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek  – inne badania

Działanie stroju i jego wpływ na ocenę innych widoczne są też w szkole. W pewnym badaniu (Długosz, Olejniczak, Szuba, 2012) sprawdzono czy wygląd uczniów ma wpływ na to, jak są oceniani przez nauczycieli. Przebadano 265 nauczycieli szkół gimnazjalnych. Badanym pokazywano zdjęcia tych samych uczniów, chłopca i dziewczynki, siedzących w tej samej scenerii i pozie, ale ustylizowanych w inny sposób, raz na „grzecznego ucznia”, raz na „buntownika”. Nauczyciele mieli do dyspozycji pięciostopniową skalę, przy której pomocy oceniali, w jakim stopniu ich zdaniem zaprezentowane na fotografii dziecko charakteryzuje się wskazaną cechą.

 

Wyniki?

Wyniki pokazały, że ubiór dziecka z góry przesądza o tym, jaką otrzyma ocenę od nauczyciela. Uczniowie w schludnych i poważnych strojach uzyskiwali od nauczycieli wysokie noty w zakresie takich cech jak: punktualny, pilny, wytrwały, odpowiedzialny i pracowity. Osoby w nietypowych strojach (bluza z kapturem, mocny makijaż, skórzana kurtka z ćwiekami, spodnie typu baggy itp.) wzbudzały negatywne skojarzenia, a tym samym uzyskiwały wysokie noty w zakresie takich cech jak: uparty i zarozumiały, a niskie w zakresie cech pozytywnych. To w jasny sposób pokazuje, jak silny jest wpływ samego ubioru na innych ludzi. Jak to konkretnie wygląda w odniesieniu do relacji pracownik – klient? Na koniec zapraszam na trening autoprezentacji i wystąpień.

 

W kolejnym wpisie z tego zakresu odniosę się badań dotyczących poziomu formalności stroju.

 

Trening autoprezentacji i wystąpień dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Trening autoprezentacji i wystąpień Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne Wrocław
Trening autoprezentacji i wystąpień Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Kursy online